My lunatycy – o niemieckich błędach w relacjach z Rosją | DIALOG 146 (2023/2024)

  Książka Olafa Kühla „Z. Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen“ (Z. Krótka historia Rosji widziana od jej końca) ukazała się w Niemczech we właściwym momencie. Trafia w martwe pole widzenia politycznego Berlina w dyskusji na temat wojny w Ukrainie. Tutaj trzeba zrozumieć kontekst debaty politycznej w Niemczech i jej deficyty. Zasadnicze pytanie … Dowiedz się więcej

Bibliofollia czyli szaleństwo czytania | Książka tygodnia

  Od stuleci ludzi łączy z książkami silna miłosna więź – filia. Ci, którzy jej ulegli, kochają wszystkie książki, również te zaginione, nienarodzone, a nawet fikcyjne. Chronią się przed światem w zaciszu bibliotek, własnych, pieczołowicie kompletowanych, ale i tych mitycznych, utraconych i wyobrażonych. Schronienie czasem zmienia się jednak w pułapkę, labirynt, w którego wnętrzu kryje … Dowiedz się więcej

Osie konfliktu | Dan Diner (PP 181/182)

  Historyczny profil XX wieku Próba ujęcia XX wieku jako całości, spojrzenia na minione saeculum ze sztucznie stworzonego dystansu, może się wydać zuchwałością. Owszem, podejmując się tego rodzaju przedsięwzięcia, podąża się za podszeptem świadomości historycznej, owego trudnego do pozbycia się, cyklicznie powracającego nawyku, który każe dokonywać swoistych podsumowań, ilekroć czas wydaje się zanikać, kiedy tylko … Dowiedz się więcej

Czasy pamięci | Książka tygodnia

Zbiór esejów dotyczących historii XIX i XX wieku przede wszystkim Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Autor osnuwa swoją refleksję wokół napięcia między pojęciami etnosu oraz demosu, czyli etnicznymi i politycznymi podwalinami państw, narodów czy społeczeństw. Poprzez analizę wydarzeń z dwóch ostatnich stuleci ukazuje przemiany tożsamości politycznej wspólnot – uwikłane także w zmianę relacji … Dowiedz się więcej

Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy | Książka tygodnia

  Mocny kandydat do literackiej Nagrody Nobla w latach 30. XX wieku. Pisarz światowej rangi, którego pacyfistyczna powieść „Sól ziemi” czytana była w licznych przekładach, a przez Thomasa Manna nazwana została jednym z niewielu ówczesnych dzieł „mitycznych i epickich”. Dziś o wielkiej renomie, jaką cieszył się Józef Wittlin, wiedzą nieomal tylko specjaliści i bibliofile. Na … Dowiedz się więcej

Zdumiewająca aktualność historii | Henrik Müller (DIALOG 145/2023)

  Czego możemy się nauczyć z kryzysów przeszłości – a czego nie? Historyk Harold James i jego książka „Schockmomente. Eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute” [Momenty szoku. Historia globalizacji i inflacji od 1850 roku do dziś].  Po raz pierwszy spotkałem Harolda Jamesa latem 2001 roku, kiedy umówiliśmy się na wywiad. Był to … Dowiedz się więcej

Ramię Pollaka | Książka tygodnia

  Ramię Pollaka to powieść przedstawiająca ostatnie chwile życia Ludwiga Pollaka – marszanda, muzealnika, odkrywcy ramienia Laokoona ze słynnej antycznej grupy rzeźbiarskiej. Hans von Trotha stworzył przejmującą opowieść o miłości do sztuki, wierności własnym przekonaniom i tragicznych meandrach historii. W książce można ponadto znaleźć rozważania o geniuszu Goethego, uwagi o słynnych rzymskich muzealnikach i amerykańskich kolekcjonerach, … Dowiedz się więcej

Rządy prawa | Jerzy Zajadło (PP 181/182 2023)

  Z isto­ty rzeczy wynika, że przywracanie praworządności wymaga metod praworządnych, ponieważ w przeciwnym wypadku wpadniemy tylko w kolejną spiralę działań niepraworządnych, a problem się nie rozwiąże, lecz wręcz pogłębi. W warunkach demokracji nie możemy bowiem wykluczyć kolejnej zmiany władzy, a ta nowa nie omieszka krytycznie ocenić naszych działań – łatwo więc wpaść w błędne … Dowiedz się więcej

Po wyborach | Mirosława Marody (PP 181/182)

  W EUFORII KOMENTARZY podkreślających donio­słość ostatnich wyborów parlamentarnych, które za­wróciły Polskę z drogi do autorytarnego systemu, zastopowały proces jej wyślizgiwania się z Unii Europej­skiej i były prawdziwym świętem demokracji, całkowi­temu zapomnieniu ulega fakt, że właściwie do ostat­niej chwili nie było pewne, czy uda się taki wynik osią­gnąć. Tymczasem, w okresie przedwyborczym polito­lodzy i socjologowie … Dowiedz się więcej

Klimat nowych czasów | Rafał Matyja (PP 181/182 2023)

NIE KAŻDE WYBORY zmieniają wszystko. Te już zmieniły i zmienią bardzo dużo. Nie ze względu na to, czego chcą zwycięzcy, ale na to, co robili przegrani. Istotą wyborczego werdyktu jest nie tylko koniec rządów PiS, ale też koniec destrukcyjnej dla państwa metody rządzenia. Nie oznacza to jakiejś nadzwyczajnej taryfy ulgowej dla nowej ekipy, ale świadomość … Dowiedz się więcej

Skip to content