NAGRODA DIALOGU

Nagroda DIALOGU przyznawana jest corocznie od 2005 roku. Nagrodą tą wyróżniane są osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich.

Nagroda DIALOGU składa się z dzieła sztuki autorstwa mieszkającej w Berlinie polskiej artystki Lidii Karbowskiej oraz dyplomu. Dzieło sztuki zawiera tekst Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

2018

2019

Arcybiskup Henryk Muszyński • ur. 20.03.1933r. w Kościerzynie; w latach 1951-1957 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, od 1960 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1963 r. w Rzymie, a w latach 1967-1968 w Jerozolimie. 25 marca 1992 r. został mianowany na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego. 19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyznał mu tytuł Prymasa Polski. W 2010 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1994-1999 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Działa na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, popiera proces porozumienia polsko-niemieckiego. W1995 r. wraz z biskupem Walterem Kasperem zredagował list Episkopatów Niemiec i Polski na temat dialogu, pojednania i wspólnego świadectwa chrześcijańskiego w budowie zjednoczonej Europy.

LAUDACJA

2017

2019

Martin Pollack • austriacki pisarz, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej, 11 listopada 2017 otrzymał Nagrodę DIALOGU Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Laureat nagrody literackiej Europy Środkowej „Angelus” i nagrody im. Karla Dedeciusa (dla najlepszego niemieckiego tłumacza literatury polskiej, obie w 2007 roku). Mieszka w Wiedniu i Burgenlandzie.

LAUDACJA

Skip to content