Szekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle) | Książka tygodnia

Bogato ilustrowany, wnikliwy esej, pokazujący, że grzech stanowi siłę napędową wszystkich głównych postaci szekspirowskich, zarówno w komediach, jak i tragediach. Wyselekcjonowane fragmenty dramatów, w których obecność grzechów głównych jest bardzo wyraźna, autor zestawia z ikonografią epoki, głównie niderlandzką. Obrazy nie zostały jednak dobrane na zasadzie wyszukiwania „ilustracji” do poszczególnych scen, lecz wspólnoty wrażliwości i widzenia świata. Dzięki temu Limon tworzy obraz epoki (renesansu i baroku), która wyrosła na fundamencie nowo powstałej kultury miejskiej.

Jerzy Limon – anglista i teatrolog. Większość jego prac naukowych ukazała się za granicą; spośród nich wymienić trzeba Gentlemen od a Company. English Players in Central and Eastern Europe, c. 1590 – c. 1660 (Cambridge University Press 1985), Dangerous Matter. English Drama and Politics in 1623/24 (Cambridge University Press 1986) oraz The Masque of Stuart Culture (University of Delaware Press 1990). Książki te doczekały się blisko stu recenzji i omówień. W Polsce wydał Gdański teatr „elżbietański” (Ossolineum 1989). Publikował artykuły w wielu renomowanych pismach, jak „Pamiętnik teatralny”, „Shakespeare Survey”, „Shakespeare Quarterly”, „The Elizabethan Theatre”, „Comparative Drama”, „English Studies”, „Dialog” i „Teatr”. Tłumaczył (razem z Władysławem Zawistowskim) dramaty elżbietańskie (w tym dwie sztuki Szekspira) oraz Toma Stopparda. Autor czterech powieści. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Był prezesem Fundacji Theatrum Gedanense oraz inicjatorem i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

okładka książki

 

Szekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)

Jerzy Limon

 

 

 

słowo/obraz terytoria

Skip to content