Od Parandowskiego do Stasiuka | Książka tygodnia

 

Książka Tadeusza Sucharskiego to zbiór szkiców poświęconych rozmaitym formom ekspresji problemu Rosji/ZSRR w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Horyzont badawczy otwierają teksty literackie i publicystyczne z początku międzywojnia, zamykają – powstałe niemal sto lat później. Autor obejmuje refleksją: literackie ujęcia rosyjskiej i polsko-rosyjskiej historii, polską recepcję literatury i kultury rosyjskiej, zagadnienie antyrosyjskiej obsesji i próby jej przezwyciężenia. Omawia zarówno dzieła wybitne artystycznie, jak i utwory, które tylko w najlepszym razie można zaklasyfikować jako teksty minorum gentium; dzieła ważne, stanowiące próbę głębokiego „wglądu” w „rosyjskość” i sowieckość, ale też ujawniające zasklepienie w niebezpiecznym stereotypie. W książce znalazło się miejsce na prezentację postaw pisarzy afirmujących Rosję i jej zdeklarowanych przeciwników, twórców międzywojennych i powojennych, krajowych i emigracyjnych, wolnych od nacisków cenzury komunistycznej i podejmujących z nią „grę”.

Tadeusz Sucharski (ur. 1959) – Historyk literatury, badacz literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku. Pracuje w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Interesuje się zwłaszcza doświadczeniem totalitaryzmu i relacjami polsko-rosyjskimi odzwierciedlonymi w literaturze. Uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowującego Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Jest członkiem International Dostoevsky Society. Publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Znaku”, „Kresach”. Autor książki Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego (2002).

Od Parandowskiego do Stasiuka

Rosja w literaturze polskiej ostatniego stulecia

Tadeusz Sucharski

 

słowo/obraz terytoria

Skip to content