Węgry i my | Książka tygodnia

Antologia tekstów o tematyce węgierskiej w publikacjach Instytutu Literackiego

Węgry i my to antologia zawierająca teksty o tematyce węgierskiej wydane przez Jerzego Giedroycia, głównie na łamach „Kultury”. Redaktor przez ponad pięć dekad publikował materiały o Węgrzech, kulturze i historii węgierskiej czy o stosunkach polsko-węgierskich z różną intensywnością, lecz z przekonaniem, że dzięki słowu drukowanemu Polacy mogą lepiej poznać swoich bratanków, zarówno na emigracji, jak i w Kraju.

GÁBOR LAGZI (ur. 14 września 1974 r. w Warszawie)
Historyk i polonista (studia na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie), absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki (Uniwersytet w Debreczynie, Uniwersytet Pannon w Veszprem), autor czterech monografii, m.in.: Ellenzékiség és együttmuködés között. Ukránok a két világháború közötti Lengyelországban, 1918-1939 (Pomiędzy opozycją a współpracą. Ukraińcy w Polsce międzywojennej, 1918-1939), i wielu artykułów o tematyce dotyczącej Polski i Europy Środkowej w XX wieku. Ostatnio przygotował do druku korespondencję dwóch emigrantów: Polski redaktor i węgierski polonista. Korespondencja Jerzego Giedroycia i Györgya (George’a) Gömöriego, 1958-2000, Warszawa 2018. Obecnie pracuje jako dyplomata w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Instytut Literacki Kultura Instytut Książki

Skip to content