Solidarność, demokracja, Europa | redakcja Basil Kerski i Jacek Kołtan

Ruch Solidarności, jak i nowe formy współbycia, kryzys demokracji i kapitalizmu oraz próby jego przekroczenia, wreszcie przyszłość Polski i Europy to motywy przeplatające się w niniejszej pracy. W swych esejach mierzą się z nimi wyjątkowe postaci współczesnej humanistyki: Zygmunt Bauman, Edwin Bendyk, Krzysztof Czyżewski, Dominika Kozłowska, Sławomir Magala, Reinhard Marx, Cezary Obracht-Prondzyński, Shalini Randeria, Michael Sandel, Gesine Schwan, Timothy Snyder, Guy Sorman i Michel Wieviorka.

Na niniejszy tom składają się wykłady cyklu „Etyka solidarności” i eseje, które zostały napisane dla Europejskiego Centrum Solidarności w latach 2011-2019. Stały się one dla ECS inspiracją, wyznaczając tematy poruszane w codziennej pracy oraz pomocne w odkrywaniu kierunków, w jakich instytucja powinna się rozwijać, by sprostać wyzwaniom współczesności.

Jedynym sposobem, aby poradzić sobie z realnym niebezpieczeństwem dla demokratycznych norm i instytucji, które widzimy w populistycznych działaniach na całym świecie, jest stworzenie od nowa politycznego dyskursu, który można będzie połączyć z tradycjami solidarności, które są silniejsze niż czysto wolnorynkowe podejście do życia publicznego – Michael Sandel

Polacy oczekują od Europy, że ma ona być rozwiązaniem wszystkich spraw, a przecież powinno być odwrotnie. Polska to wielki kraj, który powinien Europę współtworzyć. Odczytuję Europę przyszłości jako przestrzeń, w której możliwe są suwerenność i wolność. Europa tworzy wszak ochronę przed globalizacją, także ze wszystkimi jej niebezpiecznymi cechami, w jej relacji do państwa, narodów i społeczeństw. Przyglądając się perspektywie Chin, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, widać wyraźnie, że taka przyszłość jest w ich przypadku trudna do wyobrażenia. Tu w Europie jest zaś możliwa – Timothy Snyder

Nasze do gruntu zindywidualizowane społeczeństwo konsumentów nie jest fabryką solidarności, lecz wzajemnej podejrzliwości i konkurencji. Produktem ubocznym, ale nader dla owej fabryki pospolitym, jest dewaluacja solidarności ludzkiej: odmowa czy zanegowanie jej użyteczności w staraniach o spełnienie osobistych pragnień i powodzenie osobistych zamiarów. Dewaluacja solidarności tkwi korzeniami w uwiądzie troski o dobro pospólne i jakość społeczeństwa, w którym życie jednostki się toczy – Zygmunt Bauman

Seria idea solidarności prezentuje najważniejsze prace z zakresu socjologii, filozofii, nauk politycznych oraz historii idei, których głównym motywem jest fenomen solidarności. W jej ramach ukazują się niewydane dotychczas w Polsce publikacje oraz wznowienia prac współczesnej humanistyki. Podseria historia Solidarności zawiera wydawnictwa z czasu narodzin ruchu społecznego oraz związku zawodowego Solidarność, jak również analizy ukazujące konsekwencje zmian społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach podserii teoria społeczna publikowane są prace, które wychodzą naprzeciw dzisiejszym niepokojom związanym z kryzysem społeczeństwa obywatelskiego i kondycją demokracji. W ten sposób chcemy zaprezentować polskim czytelnikom różnorodność krytycznych perspektyw, które obecne są we współczesnym dyskursie dotyczącym życia publicznego, oraz dać impuls do alternatywnych sposobów myślenia o zmianie społecznej.

W podserii historia Solidarności ukazały się dotychczas:
Jan Kubik Siła symboli przeciw symbolice siły
David Ost Solidarność a polityka antypolityki
Ireneusz Krzemiński Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji
Sławomir Magala Walka klas w bezklasowej Polsce
Jadwiga Staniszkis Samoograniczająca się rewolucja
Alain Touraine (et al.) Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981

W podserii teoria społeczna ukazały się dotychczas:
Jacek Kołtan, Grzegorz Piotrowski (red.) Kontrrewolucja u bram
Hartmut Rosa Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans
Jacek Kołtan (red.) Przesilenie. Nowa kultura polityczna
Jacek Kołtan (red.) Solidarity and the Crisis of Trust (eBook)
Pierre Manent Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
Jacek Kołtan (red.) Solidarność i kryzys zaufania
Jeffrey C. Goldfarb Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy

Europejskie Centrum Solidarności

Skip to content