W stronę Czapskiego | PP 174/2022

Józef Czapski jest niezwykłym świadkiem historii XX wieku. Nic przecież w jego biografii nie było oczywiste, przesądzone z góry. Urodził się w Pradze w 1896 roku. Ze swym zakorzenieniem w Europie i splotem rodzinnych koligacji mógł zostać Rosjaninem (jak jego krewni), Austriakiem (po matce) lub Niemcem (po babce). Słowem – mógłby zadomowić się niemal wszędzie. Wybrał polskość, „nawrócił się”, przeczytawszy u progu lat młodzieńczych Legendę Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego. Nie był też oczywisty wybór jego drogi życiowej. Tołstojowski pacyfizm oraz powinowactwa metafizyczno-literackie z Dymitrem Mereżkowskim i Zinaidą Gippius nie szły w końcu w parze z udziałem w wyprawie kijowskiej Piłsudskiego, podobnie jak późniejszy wybór studiów malarskich pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak czy inaczej, historia wytrąciła go z kolein wcześniejszych wyborów życiowych 1 września 1939 roku. Został żołnierzem, a potem więźniem obozów w Starobielsku i w Griazowcu. Opublikowany teraz Dziennik wojenny Czapskiego obejmuje lata 1942–1944. – Redakcja

Wojciech P. Duda: Jakim dokumentem jest „Dziennik wojenny” Czapskiego?

Mikołaj Nowak-Rogoziński: To ważne świadectwo historyczne, ale też nieoszlifowany utwór literacki. Jestem pewien, że mimo szybkości i szkicowości zapisów wiele akapitów wejdzie do kanonu literatury polskiej jako spiżowe dzieło malarza, pisarza, żołnierza i zakochanego mężczyzny. To prawdziwy dziennik intymny, głęboko osobisty, wywracający nasze myślenie o bohaterstwie, o armii, o polskości etc. Publikowany po raz pierwszy bez skrótów i cenzury, jest jedynym tego typu dokumentem czasu wojny, pomyślanym nie na pokaz, niezmitologizowanym, pisanym dla siebie.

– Czym był dla Czapskiego dziennik?

– Prowadzenie dziennika Czapski nazywał kontrolą oddechu dnia. Codzienny rytuał zapisywania i rysowania był dla niego równie ważny jak kontakt z ludźmi, a rozłąka z dziennikiem równie bolesna jak rozstanie z bliskimi. W dzienniku miały początek wszystkie jego szkice literackie i obrazy. Zeszyty wypełnione rysunkami i niemal hieroglificznymi zapiskami były repozytorium pamięci. Nie można tu pominąć oczywiście Prousta. Dziennik wojenny zaczyna się po wyjściu Czapskiego z obozu w Griazowcu, gdzie wygłosił po francusku swoje słynne wykłady o W poszukiwaniu straconego czasu. W swoich zapiskach Czapski czasem wręcz pisze Proustem, choćby wtedy, gdy notuje po francusku swoje miłosne żale, skrywając opowieść o ukochanym mężczyźnie zupełnie jak Proust opisujący swojego szofera pod postacią Albertyny (Czapski także pisze o ukochanym w formie żeńskiej). I oczywiście nieustannie cytuje Prousta z pamięci – Czapski w czasie wojny nie miał przy sobie jego książek, ale żył Proustem i nieustannie do niego wracał, sam dla siebie.

– Czyli dzieło Prousta było dla Czapskiego wzorem pisarskim?

– W dzienniku jest ważny zapis, który chciałbym przytoczyć: Maine de Biran [szwajcarski filozof] opisuje siebie tak beznamiętnie, tak wiernie i muzykalnie […] u Birana się spotyka co chwila – tę lucidité, jasność oceny siebie, „rysunek” jego jest niezmącony – ani zamazywaniem prawdy, ani nawet nerwami, złością na siebie, skruchą zbyt gwałtowną – zmyślone karykatury – jest analiza beznamiętna, która mnie w tym człowieku czaruje jak w Prouście. Tylko, że Proust to wszystko transponuje w fikcyjnych postaciach – a on mówi o sobie. Czyli, z jednej strony proustowska wrażliwość, a z drugiej sprzeciw wobec deformacji rzeczywistości, podobnie zresztą dzieje się w malarstwie Czapskiego: obraz musi wynikać wprost z doświadczenia. Dziennik więc to bezpośredni zapis a nie proustowska transpozycja literacka.

– O tym, co przeżył w czasie wojny, Czapski zdał relację we „Wspomnieniach starobielskich” i „Na nieludzkiej ziemi”. Jak mają się te książki do dziennika?

Na nieludzkiej ziemi Czapski w dużej mierze oparł na dzienniku. Na wielu stronach można wyczytać, że pracuje nad tą książką. Również w dzienniku zapisuje, że pewne notatki już wykorzystał, a inne powinien jeszcze włączyć do książki. O Starobielsku, a właściwie o przyjaciołach i współwięźniach, też jest oczywiście sporo. Ale uderza niemal brak zapisów o Katyniu, tzn. o zbrodni katyńskiej. Wiadomość o odkryciu grobów musiała być dla Czapskiego wstrząsem, przecież później całe życie dbał o prawdę o Katyniu i o pamięć o zamordowanych kolegach, ale na poziomie dziennika, czyli rozmowy z samym sobą, ten temat właściwie nie istnieje.

– Jakie inne sprawy wypełniają zapiski wojenne?

– Jest kilka planów dziennika. Jeden to świadectwo historyczne: zapis wyjścia polskich żołnierzy z ZSRR, z „nieludzkiej ziemi”, i ich tułaczki przez Bliski Wschód aż do Włoch. Czapski bez ogródek pisze o prymitywizmie dowódców, o antysemityzmie armii, ale też o szlachetności poszczególnych osób. Nie mitologizuje: ambasador Stanisław Kot przedstawiany jest zarówno jako osoba, którą Czapski ceni i podziwia, jak i jako polityczny gracz bez skrupułów, podobnie generał Władysław Anders. W dzienniku jest także opis tworzących się w armii więzi przyjaźni, które doprowadzą do powstania paryskiej Kultury (Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz, Juliusz Mieroszewski…).

Na innym planie dziennik to także kronika codzienności i malarskich inspiracji. Opisy krajobrazów, przypadkowo podpatrzonych ludzi są literacko najwyższej próby. To także dziennik lektury – pisarzy francuskich, angielskich i rosyjskich: dowód miłości do literatury i jej roli w radzeniu sobie z okropnościami wojny, z samotnością, wygnaniem i rozpaczą. I wreszcie sprawozdanie ze szkoły uczuć: z niezrealizowanej miłości i związanego z tym cierpienia.

– Prace nad odczytaniem dzienników trwały długo. Co się stało ze spuścizną Czapskiego?

– Najpierw należy zaznaczyć, że od lat dzienniki Józefa Czapskiego odczytuje wieloletni kustosz jego archiwum Janusz Nowak, który pracuje także nad kalendarium życia Czapskiego, które będzie na pewno bezcennym źródłem wiedzy o Czapskim. Archiwum Józefa Czapskiego odziedziczyła jego siostrzenica Elżbieta Colin-Łubieńska, i ten bezcenny zbiór podarowała Muzeum Narodowemu w Krakowie. Jest to niemal trzysta tomów dziennika, a także tysiące listów, rysunków, dokumentów. To prawdopodobnie jedno z najważniejszych archiwów prywatnych (i najbardziej kompletnych) jakie powstało w XX wieku.

– Kiedy rozpoczęły się prace nad odcyfrowaniem dziennikowych zapisków? Opublikowane wcześniej fragmenty dzienników z różnych lat („Wyrwane strony”) były przygotowane jeszcze przez samego Czapskiego. Jak długo trwały te prace, co było tu najtrudniejsze? I kiedy Pan zaangażował się w przygotowania do edycji „Dziennika wojennego”?

– Już kilkanaście lat temu w ramach wieloletniego projektu badawczego Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, prowadzonego przez Piotra Kłoczowskiego, Janusz Nowak rozpoczął pracę nad odczytywaniem dzienników. Ja zacząłem pracować nad tymi zapiskami ponad trzy lata temu, kolacjonując i uzupełniając odczytane zapisy, dodając przypisy i komentarze. Wydaje się, że możemy uznać obecną edycję za najbliższą temu, co Czapski napisał, choć jak wiadomo przy jego hieroglificznym piśmie, ale i przy stanie zachowania dziennika (liczne rozdarcia stron, zaplamienia etc.) jest to zawsze pewna propozycja odczytania, ale propozycja, jak sądzę, bardzo wierna oryginałowi. Czasem, żeby skorygować jedno nazwisko, trzeba było poświęcić tydzień, najgorzej było z nazwiskami postaci, których próżno szukać w rozmaitych indeksach książek dotyczących Armii Andersa. Wtedy pomocne okazywały się listy Czapskiego i książki z jego notatkami. To samo nazwisko, ten sam cytat, ta sama nazwa miejscowości zapisane bardzo niewyraźnie, ale powtórzone w kilku miejscach, w końcu stawały się czytelne.

– Wiem, że trop prowadzi również do paryskiego mieszkania Wojciecha Karpińskiego. Kto jeszcze przyczynił się do publikacji „Dziennika”?

– Wojciech Karpiński był nie tylko autorem Portretu Czapskiego, ale także bliskim przyjacielem; ich przyjaźń trwała trzydzieści lat. Czapski w swoim dzienniku, a także w listach do Karpińskiego (to ogromna, wspaniała korespondencja), wielokrotnie podkreśla, że jest dla niego nie tylko ważnym czytelnikiem, ale niejako akuszerem publikacji dziennika. Rzeczywiście Karpiński nieustannie powtarzał Czapskiemu, że dzienniki to arcydzieło i trzeba kontynuować ich publikację. Służył też wielką pomocą w pracy nad opracowaniem Dziennika wojennego, pod koniec bardzo mi go brakowało przy rozmaitych rozstrzygnięciach (Wojciech Karpiński zmarł 18 sierpnia 2020 roku – przyp. W. P. D.).

Czytelniczką i recenzentką całości opracowania była na koniec Julia Juryś – jej oko było dla mnie bardzo ważne, ma szczególne wyczucie Czapskiego, z którym pracowała nad jego tekstami przez ostatnie kilkanaście lat jego życia – dzięki niej mamy także świadectwo śmierci Czapskiego, to ona trzymała go za rękę, gdy umierał, i włączyła muzykę Chopina na jego prośbę, a on wtedy wypowiedział przy niej słowa z pieśni Schuberta Du holde Kunst i odszedł. Dzięki Julii Juryś i Wojciechowi Karpińskiemu miałem poczucie, że chwytam nici, które łączą dzień dzisiejszy ze światem Czapskiego – te nici były dla mnie w pracy wielkim wzmocnieniem.

– Nazwał Pan zeszyty dziennikowe Czapskiego repozytorium pamięci. Jego biograf Eric Karpeles widzi w wykładach Czapskiego o Prouście w Griazowcu „jeden z najbardziej niezwykłych i inspirujących tekstów, jaki powstał w wyniku doświadczenia przetrwania i oporu wobec dwudziestowiecznego barbarzyństwa”. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o Prouście w „Dzienniku”?

– Frazy z Prousta pozwalają Czapskiemu lepiej rozumieć siebie, nazywać swoje doświadczenia. Często są to cytaty przemienione w pamięci Czapskiego, wydestylowane do tego, co dla Czapskiego najważniejsze, stają się jego własnymi słowami. Pisząc o swoich cierpieniach miłosnych używa wielokrotnie proustowskich słów o miłości lekko wpijającej się w ciało. Pamięć mimowolna – nieustanne powroty do uczuć z przeszłości, wywoływane w najdziwniejszych momentach, podobnie jak u Prousta, który stanął na nierównych kamiennych płytach na dziedzińcu Guermantów. Podobieństw jest bardzo wiele. Proust przychodzi na pomoc także w sytuacjach mało „proustowskich”. Gdy Czapski zastanawia się nad okrutnymi punktami zwrotnymi wojny i próbuje określić swój stosunek do nich, nagle rzuca wspomnienie pani Verdurin jedzącej rogalika. U Prousta w tej scenie wojska niemieckie stoją niemal pod Paryżem, w mieście panuje głód, w gazecie pojawia się informacja o katastrofie statku z tysiącami ofiar, a pani Verdurin macza rogalika w kawie (na którego zakup musi mieć receptę od lekarza, bo jedzenie jest reglamentowane) i cieszy się, że ta przekąska zmniejszy jej migrenę.

Mikołaj Nowak-Rogoziński (1987) – historyk sztuki, współautor scenariusza wystawy stałej w Pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie, w latach 2010–2018 sekretarz redakcji „Zeszytów Literackich”.

Wojciech P. Duda (1957) – redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”, główny doradca Prezesa Rady Ministrów (2007– – 2015), obecnie doradca Prezydenta Gdańska. Współautor serii albumowej „Był sobie Gdańsk”.

Artykuł ukazał się w:
Przegląd Polityczny 174/2022

 

Skip to content