Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundacja Kultury Paryskiej | Konkurs

Tegoroczna edycja konkursu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.
Regulamin konkursu, a w nim szczegółowe informacje dotyczące m.in. tematyki, terminu nadsyłania prac, składu jury oraz nagród.


Rozstrzygnięcie 1 edycji konkursu w 2017 roku

Decyzja jury była jednomyślna: laureatką konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu w 2017 roku została Pani Monika Podkówka.

Na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu, nadesłano jedną rozprawę doktorską i dwie prace magisterskie. Jury – w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski – jednomyślnie postanowiło nie przyznawać nagrody w kategorii rozpraw doktorskich, a w kategorii prac magisterskich nagrodzić Panią Monikę Podkówkę za pracę pt. „Tropami ‘przygody’ dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach Tempo Presente”, obronioną w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/2016.
Nagroda wynosi 7.000 (siedem tysięcy) złotych (brutto).

O wyborze zadecydowała zarówno tematyka pracy – analiza włoskiej części dziennikarskiego dorobku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – jak i sposób ujęcia tematu, znamionujący warsztatowe umiejętności Autorki oraz kulturę metodologiczną. Jest to bez wątpienia praca pionierska, odsłaniająca i ciekawie analizująca nieznaną w kraju część twórczości autora „Innego świata”. Praca ta jest też rzadkim w literaturze przedmiotu przykładem przyjrzenia się aktywności ludzi „Kultury” poza polskim kręgiem. Pani Monika Podkówka potrafiła osadzić dziennikarskie próby Herlinga na szerokim tle inicjatyw związanych z Kongresem Wolności Kultury, ogólnej wiedzy włoskiego czytelnika na temat ZSRR i obozu komunistycznego, wreszcie umiejętnie połączyła swoje interpretacje z wcześniejszymi ustaleniami badaczy twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Kultura Paryska

Skip to content