Pracownia literacka | Książka tygodnia

Zbiór esejów i mniejszych form literackich głównie z lat 2011–2020. Wśród tekstów prof. Zawady znajdziemy omówienia dokonań najwybitniejszych polskich pisarek i pisarzy, m.in.: Olgi Tokarczuk, Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Juliana Kornhausera czy Stefana Chwina. Eseistyczna narracja przeplata się z fragmentami osobistych zapisków z notatników, które również dostarczają wielu cennych spostrzeżeń o współczesnej, nieraz bardzo aktualnej, polskiej i europejskiej kulturze.

Jest to niepozbawiona empatii i dystansu refleksja nad współczesną sytuacją Europy Środkowo-Wschodniej, jej kondycją intelektualną i moralną w trudnym okresie kryzysu wartości, odwołująca się także do dokonań wybitnych pisarzy europejskich, m.in. Imre Kertésza, Sándora Máraiego.

Andrzej Zawada – urodzony w 1948 roku. Krytyk, eseista, historyk literatury. Professor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek poświęconych polskiej literaturze, m.in.: Gra w ludowe; Wszystko pokruszone; Dwudziestolecie literackie; Mit czy świadectwo?; Literackie półwiecze 1939–1989; Oset, pokrzywa, monografii: Jarosław Iwaszkiewicz; Miłosz oraz esejów o kulturze i tożsamości lokalnej: Bresław; Dolny Śląsk, ziemia spotkania; Pochwała prowincji; Drugi Bresław. Członek jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” (2006–2015), przewodniczący jury Nagrody Poetyckiej „Silesius” (od 2016).

Pracownia literacka
Andrzej ZawadaWrocław 2021

Wydawnictwo Warstwy

Skip to content