Pęknięty kryształ | Książka tygodnia

Szkice o modernistach

Książka zawiera dziewięć esejów, w których zaproponowano oryginalne odczytania twórczości wybranych poetów z kręgu anglojęzycznej literatury modernistycznej XX wieku (Wallace Stevens, T. S. Eliot, David Jones, Ezra Pound, Allen Ginsberg i John Ashbery). Autor zastanawia się nad takimi zagadnieniami jak hermetyzm języka poezji, zwłaszcza współczesnej, jej nieoczywisty stosunek do pytań egzystencjalnych, epistemologicznych czy religijnych, jej uwikłanie w konteksty polityczne i historyczne, a wreszcie jej status i sens w świecie, w którym coraz wyraźniej kwestionuje się wartość poetyckiej wyobraźni i wrażliwości. W tomie podjęto próbę przybliżenia problematyki charakterystycznej dla estetyki anglosaskiego modernizmu, wskazując na istnienie w jego obrębie licznych paradoksów i zaskakujących rozwinięć. Książka ma optymistyczne zakończenie: okazuje się, że poezja to dom z wieloma oknami.

Praca adresowana jest do wszystkich interesujących się literaturą.

Opis pochodzi od wydawcy

 

Jacek Gutorow (1970) – poeta, krytyk literacki, tłumacz z języka angielskiego; autor wielu prac krytycznoliterackich i tomów poetyckich. Ostatnio opublikował Życie w rozproszonym świetle. Eseje (2016) i Rok bez chmur (2017). Wykłada literaturę brytyjską i amerykańską na Uniwersytecie Opolskim.

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Skip to content