Najciekawsze nowości wydawnicze z ostatnich miesięcy.
Rozmowa w gdańskim ECS.
Przemówienie z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Pécs.
75. rocznica spotkania Kręgu w Krzyżowej.
Debata w Fundacji Batorego.
Rzecz o prawie międzynarodowym po aneksji Krymu. 
Debata o dawnej i nowej architekturze Gdańska.