Na marginesie książki biograficznej "Lem. Życie nie z tej ziemi".
Potępienie antysemityzmu musi być rzeczą oczywistą – we Francji, w Polsce, a zwłaszcza w Niemczech.
Nawet upartym eurosceptykom trudno zaprzeczyć, że otwarte granice mają swój urok.
Po ponad dekadzie problem reparacji wypłynął w Polsce raz jeszcze...
18. Dni Tischnerowskie w Krakowie.
Wystawa prac czeskiego fotografa w ECS.
Szósta edycja europejskiego forum w ECS.