Na błędnym kursie | Książka tygodnia

Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020

Nowa książka Dariusza Filara o polskiej polityce i gospodarce. Kończąc przed pięciu laty swą poprzednią książkę Między zieloną wyspą a dryfującą krą, Dariusz Filar stwierdził, że wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech „zielonej wyspy” i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Za sprawą polityków, którzy zdobyli władzę w roku 2015 stało się jednak zupełnie inaczej – polska gospodarka zeszła z dobrze wytyczonego kursu. Ów negatywny trend dotyczy zresztą nie tylko ekonomii, ale obejmuje wszystkie sfery życia społecznego i politycznego. Jego istota umyka często komentatorom, którzy koncentrują swą uwagę na kolejnych skandalach i aferach personalnych, tymczasem to, co naprawdę niebezpieczne, sprowadza się do próby podporządkowania wszystkich procesów społecznych jednemu centrum, do postępującej etatyzacji gospodarki, do populizmu, podważającego podstawy racjonalnego myślenia. Rojenia o mocarstwowości, patriotyczne frazesy, instrumentalne traktowanie Kościoła – wszystkie te zjawiska zasługują na potępienie. Tworzą one jednak tylko skorupę symbolicznego jaja węża, przez którą postanowił się przebić Dariusz Filar, by zidentyfikować prawdziwe zagrożenie.

Ktoś, kogo uwiera monowładza PiS, musi przyjąć do wiadomości, że demokratycznie wyłonili ją spośród siebie sami Polacy. A jeśli tak, to jedyne źródło nadziei stanowi wiara w możliwość głębokich przeobrażeń własnego społeczeństwa – we wzrost jego świadomości, powszechne podnoszenie się poziomu wykształcenia i upowszechnienie postaw obywatelskich. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej pierwsze doświadczenia Polaków na polu nowoczesnej demokracji liberalnej miały miejsce późno – najpierw krótko w latach 1980–1981 i później w ćwierćwieczu 1989–2015. Mamy więc do czynienia z procesem niespełna trzydziestoletnim (to naprawdę nie tak wiele w dojrzewaniu społeczeństwa) i jako naturalny należy traktować fakt, że obok faz wspaniałego przyspieszenia, takich jak bezpośrednio po czerwcu 1989, występują w nim fazy regresu, właśnie takie jak dzisiejsza. (fragment książki)

Dariusz Filar – wieloletni wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a gościnnie także University of Michigan, Central European University i Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i stały współpracownik „Przeglądu Politycznego”. W latach 1999-2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, a w latach 2010-2014 Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej.

Opis pochodzi od wydawcy

Wydawnictwo Arche

 

Książkę można zamówić w naszym sklepie.

Skip to content