fbpx

Na błędnym kursie (Dariusz Filar)

35.00

Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020

Nowa książka Dariusza Filara o polskiej polityce i gospodarce. Kończąc przed pięciu laty swą poprzednią książkę Między zieloną wyspą a dryfującą krą, Dariusz Filar stwierdził, że wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech „zielonej wyspy” i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Za sprawą polityków, którzy zdobyli władzę w roku 2015 stało się jednak zupełnie inaczej – polska gospodarka zeszła z dobrze wytyczonego kursu. Ów negatywny trend dotyczy zresztą nie tylko ekonomii, ale obejmuje wszystkie sfery życia społecznego i politycznego. Jego istota umyka często komentatorom, którzy koncentrują swą uwagę na kolejnych skandalach i aferach personalnych, tymczasem to, co naprawdę niebezpieczne, sprowadza się do próby podporządkowania wszystkich procesów społecznych jednemu centrum, do postępującej etatyzacji gospodarki, do populizmu, podważającego podstawy racjonalnego myślenia. Rojenia o mocarstwowości, patriotyczne frazesy, instrumentalne traktowanie Kościoła – wszystkie te zjawiska zasługują na potępienie. Tworzą one jednak tylko skorupę symbolicznego jaja węża, przez którą postanowił się przebić Dariusz Filar, by zidentyfikować prawdziwe zagrożenie.

Dariusz Filar – wieloletni wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a gościnnie także University of Michigan, Central European University i Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i stały współpracownik „Przeglądu Politycznego”. W latach 1999-2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, a w latach 2010-2014 Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej.

3 w magazynie

Kategoria: