Kołakowski i poszukiwanie pewności | PATRONAT

Hubert Czyżewski śledzi intelektualną wędrówkę autora „Głównych nurtów marksizmu”: od żarliwych filipik antykościelnych z czasów stalinowskich do początku XXI w., gdy filozof deklarował, że „stoi po stronie chrześcijaństwa”.

Autor przekonuje, że przez całe życie to myśl religijna stanowiła jądro refleksji Kołakowskiego. Jego ojczyzną duchową był świat XVII-wiecznych mistyków, a nie XX-wiecznych rewolucjonistów czy liberalnych demokratów. Kołakowski przechodzi od prób zbudowania moralnej pewności na samym człowieku do uznania, iż potrzebuje on zewnętrznego, transcendentnego oparcia dla etyki. Potrzebuje hipotezy Boga, który jednak niekoniecznie jest opiekuńczym chrześcijańskim Ojcem. Ale czy fakt, że Bóg jest ludziom potrzebny, może być dowodem na Jego istnienie? Kołakowski zostawia nas z pytaniami, które wciąż niepokoją naszą wyobraźnię religijną.

Hubert Czyżewski to wybitny absolwent Historii na Kings College London. Czyżewski obronił doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie zdobył uznanie swoją interesującą pracą. Ten historyk filozofii jest stałym współpracownikiem tygodnika „Kultura liberalna”. Czyżewski jest redaktorem zbioru esejów Leszka Kołakowskiego pod tytułem „Chrześcijaństwo” z 2019 roku. Hubert Czyżewski od wielu lat jest zapraszany do stacji radiowych, gdzie bierze udział w organizowanych audycjach kulturalnych i traktujących o filozofii oraz historii.

okładka

 

Kołakowski i poszukiwanie pewności

 

Hubert Czyżewski

 

 

 

Znak

Skip to content