Kafka dzień po dniu | Książka tygodnia

 

Drobiazgowe i najpełniejsze kalendarium życia Franza Kafki, obejmujące najbliższe środowisko pisarza – rodzinę, przyjaciół – genezę twórczości, karierę zawodową, podróże oraz najważniejsze dla Kafki wydarzenia kulturalne i polityczne. Stach streszcza także wszystkie listy i wpisy do pamiętnika, które przybliżają relacje Kafki, pokazują zadziwiające paralele, sprzeczności i powiązania.

Reiner Stach – jest jednym z najważniejszych znawców życia i twórczości Franza Kafki. Doktoryzował się na Uniwersytecie Frankfurckim pracą o Kafce, był wykładowcą tego Uniwersytetu, a potem redaktorem naukowym w wydawnictwie S. Fischer, gdzie uczestniczył w pracach nad nową krytyczną edycją dzieł Kafki.

Kafka dzień po dniu

Reiner Stach

słowo/obraz terytoria

Skip to content