Miejsce Polski w Europie | Książka tygodnia

Kwestie międzynarodowe w myśli politycznej opozycji demokratycznej w latach 1976–1989
wybór i opracowanie: Tomasz Kozłowski, Jakub Kufel, Jan Olaszek, Przemysław Ruchlewski

Antologia prezentuje wybór tekstów ukazujących kluczowe debaty toczone na łamach pism drugiego obiegu dotyczące miejsca Polski w Europie. Nacisk położony został w niej na relacje z państwami zachodnimi, przede wszystkim z Niemcami, co miało wpływ na przyszły ład międzynarodowy po zakończeniu zimnej wojny. Doświadczenia związane z transformacją systemową w Europie oraz 30-leciem demokratycznych rządów w Polsce na nowo ukazują znaczenie koncepcji sformułowanych przez opozycję w okresie PRL. Wiele z diagnoz sprawdziło się w czasie transformacji, inne stały się przestrogą, aby nie budować Wspólnej Europy na wykluczeniu i wzajemnej wrogości, a w pokojowy sposób kształtować ład postzimnowojenny.

Seria Biblioteka ECS
Seria dokumentuje prace młodych polskich naukowców z różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki: historii, socjologii, filozofii, psychologii, prawa, kulturoznawstwa, ekonomii. Większość publikacji prezentowanych w serii wyłaniana jest w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz ideą solidarności społecznej.

Europejskie Centrum Solidarności

Skip to content