Polska! Polska! – ale jaka? | Książka tygodnia

W stulecie Niepodległości. Gdańskie Debaty Obywatelskie

W listopadzie 2017 roku rozpoczęliśmy w Gdańsku cykl debat, które w  zamyśle miały stanowić dla obywateli naszego miasta źródło inspiracji i  często niełatwej refleksji nad stuleciem odzyskania przez Polskę  niepodległości w roku 1918. Te rozmowy stały się jednym z  najważniejszych momentów obchodów tej rocznicy, tak ważnej dla polskiej wspólnoty politycznej i narodowej.

Ich motto, które przytaczam wyżej, przywołuje słowa zawarte w wierszu Juliusza Słowackiego „Szli krzycząc…”, jednak pytanie tam postawione odsyła do wielu innych kwestii, które wiążą się już bezpośrednio z  narodzinami Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej. Czym była tamta niepodległość? W jaki sposób różniła się ona od naszej? Jakie dylematy stały przed państwem i jego obywatelami w 1918 roku i w 1989 roku, a  jakie stoją dzisiaj przed nami? Czy mamy tu do czynienia z ciągłością, czy też ze zdecydowaną zmianą?

To tylko niektóre pytania, na jakie starali się odpowiedzieć wybitni intelektualiści, którzy wzięli udział w naszych spotkaniach – historycy i antropologowie, literaturoznawcy i filozofowie, twórcy kultury i jej  organizatorzy, pisarze i publicyści. Byli wśród nich ludzie różnych  pokoleń i nierzadko odmiennych formacji intelektualno-politycznych.

(fragment wstępu)

Muzeum Gdańska

Skip to content