Pięć kręgów imperium. Długi koniec Rosji | Książka tygodnia

 

„W czasach, gdy tak wiele czynników destabilizuje świat, precyzyjnie uargumentowana, trzeźwa ocena zjawisk geopolitycznych jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Lata doświadczenia w europejskiej i międzynarodowej polityce sprawiły, że Paweł Kowal dokonuje takich właśnie wnikliwych i racjonalnych analiz. To zaszczyt dla zespołu Geopolitical Intelligence Services, że autor tej książki należy do grona naszych ekspertów. Jesteśmy przekonani, że Pięć kręgów imperium będzie istotnym wkładem w debatę wokół najważniejszych spraw dzisiejszego świata.”

Książę Michael von Liechtenstein, założyciel Geopolitical Intelligence Services

„Paweł Kowal imponuje wszechstronnością: historyk, politolog, muzealnik, polityk, doskonały znawca Europy Wschodniej. Autor Testamentu Prometeusza– fundamentalnej pracy na temat polskiej polityki wschodniej z przełomu lat 80. i 90. Na Pięć kręgów imperium złożyły się inteligentne, erudycyjne teksty poświęcone przemianom w Europie Wschodniej w ostatnim ćwierćwieczu. Paweł Kowal, spadkobierca – w najlepszym tego słowa znaczeniu – myśli Jerzego Giedroycia, zarówno uważnie je obserwuje, jak i w nich uczestniczy. Zachęcam do lektury.”

Bogumiła Berdychowska

„Każda książka Pawła Kowala opowiada o przeszłości, ale przede wszystkim pomaga dogłębnie zrozumieć przyszłość, co nas czeka.”

Jan Krzysztof Bielecki

Paweł Kowalpolitolog, historyk, polityk i publicysta. Profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN i kierownik Podyplomowych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na Sejm RP V, VI i IX kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w MSZ, w latach 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego. Autor prac naukowych i analiz na tematy transformacji w Europie Środkowej oraz polityki wschodniej. Autor między innymi książki Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej (2018).

Paweł Kowal

Pięć kręgów imperium.
Długi koniec Rosji

 

Skip to content