Opowieści kanterberyjskie | Książka tygodnia

Pierwsze wydanie kompletnego przekładu „Opowieści kanterberyjskich”, arcydzieła średniowiecznej poezji – jednej z podstawowych pozycji kanonu literatury europejskiej – uzupełniajace istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. To także przedsięwzięcie wzbogacające polski dorobek przekładowy i kontynuujące tradycję translacji arcydzieł literatury światowej. „Opowieści kanterberyjskie” Geoffreya Chaucera były dotąd tłumaczone na język polski jedynie we fragmentach. Najobszerniejszy wybór „Opowieści kanterberyjskich” w przekładzie Heleny Pręczkowskiej ukazał się w 1963 r. w serii Biblioteka Narodowa (II, 138). Dokonane przez Jarka Zawadzkiego nowe tłumaczenie, którego wydanie planowane jest w ramach zadania, obejmuje całość „Opowieści kanterberyjskich”. Podstawą przekładu była – ceniona przez badaczy dzieł Chaucera – edycja z 1894 roku pod redakcją Waltera Skeata.

Publikacja została wzbogacona ilustracjami przygotowanymi przez Macieja Sieńczyka – rysownika i twórcę komiksów, którego ilustracje można znaleźć w magazynach np. „Newsweek”, „Przekrój”, „Wysokie Obcasy”, także w internetowym „Dwutygodniku” oraz w książkach m.in. Doroty Masłowskiej. Jako pierwszy w historii twórca komiksu został nominowany do Nagrody Literackiej Nike za album „Przygody na Bezludnej Wyspie”.

 

Opowieści kanterberyjskie
Geoffrey Chaucer

przełożył Jarek Zawadzki
Skip to content