Oblicza Iwaszkiewicza | Patronat

 

Robert Papieski, edytor dzienników i listów Jarosława Iwaszkiewicza, w esejach poświęconych jego życiu i twórczości zapoznaje czytelnika ze światem Iwaszkiewicza, z twórcami, których spotykał. Prowadzi własnymi tropami i ścieżkami przez różne teksty swojego bohatera – literackie, epistolograficzne, wspomnieniowe, dokończone i ledwie rozpoczęte – proponując oryginalne odczytania i sensy będące świadectwem wnikliwej lektury i odwołań do różnorodnego kontekstu kulturowo-historycznego. Esejom towarzyszy aneks, w którym znalazły się niepublikowane wcześniej listy do Iwaszkiewicza i teksty jemu poświęcone, w tym pisarzy rosyjskich.

Robert Papieski – eseista, tłumacz, edytor. Urodzony 13 marca 1965. W 1997 ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 piastuje stanowisko zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. W latach 2008–2018 współpracował z „Zeszytami Literackimi” jako redaktor książek Barbary Toruńczyk oraz jako autor i edytor. Publikował także na łamach „Przeglądu Humanistycznego”, „Twórczości”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Nowej Dekady Krakowskiej”. Za przetłumaczenie powieści Leonida Cypkina Lato w Baden nominowany w 2016 do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii przekład na język polski i nagrodzony przez czasopismo „Literatura na Świecie”. Od 2009 zatrudniony w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie opracowuje archiwum rękopiśmienne. Od 2022 jest członkiem Polskiego PEN Clubu.

Robert Papieski

Oblicza Iwaszkiewicza

 

 

 

Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Spis treści

Skip to content