Niepodległa na łamach „Kultury” | Książka tygodnia

„Nie czuję się na siłach tworzenia prądu historycznego – pisał Jerzy Giedroyc w jednym z listów do Melchiora Wańkowicza. – Moja ambicja idzie w kierunku stworzenia warsztatu eksperymentalnego, w którym się studiuje, analizuje, wyciąga wnioski i te wnioski próbuje realizować”. Od początku na ten warsztat brała „Kultura” najnowszą historię Polski, w tym zwłaszcza II Rzeczypospolitej, której powstanie sam Giedroyc w 1918 roku oglądał jako dziecko, a w której życiu politycznym i państwowym następnie uczestniczył. W tomie niniejszym Instytut Literacki w Paryżu wraz z Instytutem Książki przedstawiają wybór tekstów poświęconych okolicznościom odzyskania niepodległości i dziejom II Rzeczypospolitej, publikowanych na łamach „Kultury” przed powstaniem „Zeszytów Historycznych”, tj. w latach 1947-1962.

Dr Marek Żebrowski, politolog, autor nagradzanej biografii Jerzy Giedroyc – życie przed „Kulturą” (2013), jeden z redaktorów i autor księgi Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999 (2001), autor pracy Dzieje sporu: „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956 (2007), redaktor i współautor tomu „Kultura” – narodziny pisma (2018).

 

Instytut Literacki w Paryżu

Instytut Książki

Skip to content