Interpretacja dziedzictwa | Książka tygodnia

Wyzwania bywają różne: jak ożywić prehistoryczne ruiny, jak wyjaśnić proces geologiczny, który przyczynił się do powstania danej formacji skał, jak poruszyć serca i umysły osób odwiedzających pola dawnych bitew, zabytki i miejsca pamięci, jak przekazać dzieciom wiedzę o cudach natury? Książka Freemana Tildena prezentuje sześć zasad interpretacji, które od 1957 roku są nieustannie pomocne przy tego rodzaju problemach i podpowiadają, jak odkrywać i opisywać prawdę ukrytą pod powierzchnią rzeczywistości.

Ta edycja książki jest pierwszą prezentacją dzieła Freemana Tildena w całości po polsku.

„Dzieło Freemana Tildena stanowi klucz do nowoczesnej heritologii, niezwykłej przygody intelektualnej polegającej na ciągłym odkrywaniu, interpretacji i ochronie otaczającego nas świata wartości. To nie przypadek, że jednym z ojców heritologii jest Amerykanin. Freeman Tilden tworząc swój kanon sześciu zasad interpretacji inspirował się amerykańskim doświadczeniem w ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Dzisiaj to fundament heritologii również w Europie. Tilden uczy nas, że aby opowiedzieć dziedzictwo trzeba je najpierw odkryć, przemyśleć i zrozumieć. Tildenowskie czytanie dziedzictwa to więc sztuka interpretacji jego wartości i sztuka narracji w jednym.”
Prof. Jacek Purchla

6 zasad interpretacji dziedzictwa według Freemana Tildena

1. Interpretacja będzie jałowa, jeśli nie połączy tego, co prezentuje lub opisuje, z osobowością i doświadczeniem odbiorcy.

2. Samo podanie informacji nie jest interpretacją. Interpretacja to ujawnianie znaczeń ukrytych pod informacją. Choć interpretacja zawsze zawiera element informacji, są to dwie całkiem odrębne kategorie.

3. Interpretacja jest sztuką obejmującą wiele dziedzin. Każdej zaś sztuki do pewnego stopnia można się nauczyć.

4. Głównym celem interpretacji nie jest nauczanie, lecz pobudzanie do myślenia.

5. Interpretacja powinna mieć na celu przekazanie wizji całości, a nie tylko części. Jej adresatem powinien być człowiek w całej swojej złożoności.

6. Interpretacja skierowana do dzieci (mniej więcej do dwunastego roku życia) powinna być nie tyle okrojoną i uproszczoną wersją prezentacji dla osób dorosłych, ile raczej działaniem opartym na całkiem odrębnych przesłankach. Najlepiej jest opracować osobny program dla młodych odbiorców.

Tłumaczenie: Agnieszka Wilga

 

Freeman Tilden (1883–1980) – początkowo pracował jako dziennikarz oraz autor dramatów i powieści, później został pionierem w dziedzinie interpretacji dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Napisał cztery książki na temat zwiedzania, poznawania i przybliżania odwiedzającym parków narodowych i stanowych oraz innych obszarów chronionych. Interpretacja dziedzictwa od lat pozostaje najbardziej znanym z jego dzieł.

 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy

Brama Poznania ICHOT

Skip to content