Bruno Schulz w oczach współczesnych | Książka tygodnia

Antologia tekstów krytycznych i publicystycznych lat 1920-1939

Od pierwszej wzmianki prasowej we lwowskiej „Chwili” aż po nekrolog opublikowany w konspiracyjnym miesięczniku „Sztuka i Naród” – antologia tekstów krytycznych i publicystycznych ukazuje, jak współcześni postrzegali dzieło literackie i plastyczne Brunona Schulza, a także jego samego.

Podstawą zakwalifikowania tekstu do niniejszej antologii było występowanie w nim nazwiska Schulza w jakimkolwiek kontekście – krytycznym lub biograficznym. Dlatego rozbudowane recenzje i szkice krytyczne sąsiadują tu z krótkimi wzmiankami prasowymi o charakterze stricte informacyjnym.

Piotr Sitkiewicz – redaktor i literaturoznawca. Wykładowca edytorstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Członek redakcji „Schulz/Forum”. Autor książek Bestiariusz Lema według Mroza (2012) oraz Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939 (2018). Redaktor antologii Bruno Schulz w oczach współczesnych (2021), współredaktor tomu Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe 1944–1970 (2017).


Bruno Schulz w oczach współczesnych.
Antologia tekstów krytycznych i publicystycznych lat 1920-1939
Piotr Sitkiewicz

czerwiec 2021

Skip to content