Ambasador Nowej Europy 2016

Podczas konferencji „Europa z Widokiem na Przyszłość” ogłoszono laureatów nagrody Ambasador Nowej Europy 2016 dla najlepszej książki o tematyce europejskiej wydanej w 2016 roku.
Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody dla:

Nilüfer Göle, Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu

tłum. Maryna Ochab, wydawnictwo Karakter

W badaniach nad współczesnym islamem turecka socjolożka ukazuje różne oblicza kultury muzułmańskiej w europejskiej sferze publicznej. Autorka w wyważony sposób podejmuje temat zarówno sukcesu, jak i porażki programów integracyjnych, codzienności relacji międzykulturowych, a także prób nawiązywania dialogu o sprawach publicznych.
To, co odróżnia książkę Nilüfer Göle od wielu innych to fakt, że zmierzyła się z tematem islamu i muzułmanów w oderwaniu od słowa „terroryzm”. Co więcej, stale analizując medialne dyskursy intelektualistów europejskich wobec islamu, ukazuje tendencje, o których dotąd nie wypadało otwarcie mówić.


Claudio Magris, O demokracji, pamięci i Europie Środkowej;

wybór i przekład Joanna Ugniewska, wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury

Antologia eseistyki Claudia Magrisa, wydana w wyborze i przekładzie Joanny Ugniewskiej, prezentuje półwiecze eseistyki wybitnego włoskiego pisarza, historyka literatury, intelektualisty i publicysty. Publikacja pokazuje, że jej autor to oddany obywatel Europy głęboko zainteresowany zmieniającą się kondycją wspólnoty, kierujący swoją refleksję na ważne kwestie tożsamości, mitu habsburskiego, laickości, pamięci czy pogranicza. Czytając publicystykę Magrisa otrzymujemy niezwykle wyważony głos w dyskusji o współczesności. Jest on otwarty na dialog i pozbawiony niepotrzebnego patosu i nadmiernej nostalgii.

W tekstach opublikowanych w antologii widzimy świat w kryzysie. Nie zawsze teraźniejszość czy przyszłość mogą jawić się jako lepsze od większego ładu i porządku przeszłości. A jednak dzięki erudycji Magrisa i podzielanemu przez niego systemu wartości dajemy się przekonywać, jak wielka moc pozostaje w wyobraźni i literaturze.

Wyróżnienia otrzymały:
Ivan Binar „Siedem rozdziałów z życia Václava Netušila albo Rowerem dookoła świata”, wydawnictwo Amaltea
Michał Przeperski – „Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku”, wydawnictwo Literackie
Andrea Tompa – „Dom Kata”, wydawnictwo Książkowe Klimaty

Skip to content