Regulamin

R E G U L A M I N
(ostatnio zmodyfikowany: 8 marca 2017 roku)

1) Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.przegladpolityczny.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kotwiczników 20, NIP: 5833007483, REGON: 220534731, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000296141.
2) Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o dostępności towaru nie może być poczytywana za obowiązek zawarcia umowy.
3) Potwierdzenie zamówienia (wyświetlane po złożeniu zamówienia oraz przesyłane pocztą elektroniczną) nie oznacza zawarcia umowy.
4) Umowę sprzedaży towaru uważa się za zawartą w chwili zaakceptowania zamówienia przez sklep. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zamówienia.
5) Towary wskazane w zamówieniu są przygotowywane przez sklep do wysyłki w terminie najpóźniej 14 dni od dnia dokonania zapłaty na konto bankowe sklepu, z wyłączeniem prenumeraty, która rozpoczyna się od daty wydania kolejnego numeru po dokonaniu zapłaty na konto bankowe sklepu.
6) Miejscem złożenia zamówienia, jak i miejscem zawarcia umowy jest Gdańsk.
7) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 5%.
8) Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres klienta wskazany w formularzu zamówienia. Zamówione towary można też odebrać osobiście w siedzibie sklepu po ustaleniu terminu odbioru ze sklepem (poprzez e-mail lub telefonicznie). W ceny produktów wliczony jest koszt przesyłki listem zwykłym na terenie Polski. Przesyłka zagraniczna oraz przesyłka listem poleconym jest dodatkowo płatna według cen Poczty Polskiej.
9) Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „KOLEGIUM GDAŃSKIE” z siedziba na ul. Kotwiczników 20 w Gdańsku, w celach marketingowych oraz niezbędnych do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania oraz usunięcia zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz 926, ze zm.)