PRENUMERATA PRZEGLĄDU POLITYCZNEGO

80.00

Prenumerata Przeglądu Politycznego od nr 159 do nr 163/164 (5 numerów)
Koszt:
(krajowa) 80 zł

(zagraniczna)

Prenumerata obejmuje 5 przyszłych, wyżej wskazanych numerów czasopisma (w tym jeden zeszyt podwójny – obejmujący dwa numery).
Koszty przesyłki na terenie Polski wliczone w cenę prenumeraty.

 

Opis

Pytania odnośnie prenumeraty prosimy kierować na prenumerata@przegladpolityczny.pl | tel. (58) 301 93 36