PRENUMERATA PRZEGLĄDU POLITYCZNEGO

PRENUMERATA PRZEGLĄDU POLITYCZNEGO

80.00

Prenumerata Przeglądu Politycznego od nr 157/158 do nr 163 (5 numerów)
Koszt:
(krajowa) 85 zł

Prenumerata obejmuje 5 przyszłych, wyżej wskazanych numerów czasopisma (w tym jeden zeszyt podwójny – obejmujący dwa numery).
Koszty przesyłki na terenie Polski wliczone w cenę prenumeraty.

 

Opis

Pytania odnośnie prenumeraty prosimy kierować na prenumerata@przegladpolityczny.pl | tel. (58) 301 93 36