fbpx

PP nr 14/1991

PUNKTY WIDZENIA
Janusz Węgiełek Wywiad i kontrwywiad
Krzysztof  Osternak Imperium kontratakuje

LIBERALIZM, ALE JAKI?
Witold Gadomski Rewolucja liberalna
Lech Mażewski Demokratyczny kapitalizm

ROZMOWA „PRZEGLĄDU POLITYCZNEGO”
Prywatyzacja nauki pierwszy krok w Gdańsku z Rozmowa z Janem Szomburgiem

EX ORIENTE
Piotr Łossowski   Próba oceny polskiej polityki wschodniej w latach 1988-1990
Adam Hlebowicz Ponad granice i podziały  polityka wschodnia Jana Pawła II

DOKUMENTY
Przemówienie Jana Pawła II do Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie (8.6.1991)

POZA GRANICAMI: LITWA
Dariusz Filar   Wielki Tydzień w Wilnie

IDEE
Pierre Lemieux Państwo Minimalne

POLAK WOBEC ROSJI
Stefan Chwin Szept diabła

AUTOR:HUELLE
Paweł Huelle Przypis do nie napisanego przypisu, czyli w jaki sposób
nie stałem się autorem pewnej powieści Przeciw Platonowi
Rozmowa z Pawłem Huelle
Tadeusz Skutnik Na planie

WYSTAWA I JEJ CIĄG DALSZY
Ewa Graczyk Nie pamiętam i nie widzę

WIDZIA(L)NE
Stanisław Rosiek Z życia kamieni

PRZEGLĄDY
Cezary Michalski Przegląd francuski
Zbigniew Mikołejko Przegląd włoski
Bogusław Żyłko Przegląd rosyjsk

Opis

Numer 14 Przeglądu Politycznego wydawny w 1991 roku.

Nakład wyczerpany.