fbpx

PP 49/2001

10.00

Od redakcji
DEKADA NIEMIECKA
Zdzisław Krasnodębski Niemcy: zerwanie i ciągłość
Andrzej Grajewski Niemiecki obrachunek z przeszłością
Sebastian Płóciennik Pospolite ruszenie sentymentów
Ulrich Beck Europa jako odpowiedź na globalizację
Wolfgang Templin Jedno państwo, dwa społeczeństwa
ROZMOWA
Piotr Buras, Marek A. Cichocki, Dekada niemiecka
Basil Kerski, Krzysztof Rak, Henning Tewes, Kazimierz Wóycicki
NOWE STARE MIASTO
Tomasz Markiewicz Berlin jako laboratorium
PAMIĘĆ STULECIA
Dan Diner Naród i rewolucja
WOBEC POLITYKI i HISTORII
Adam Krzemiński Obrachunek z politycznym zaangażowaniem
Leszek Szaruga Poeta i szpicel
Wojciech Pięciak Pożegnania z tabu
O SAMOŚWIADOMOŚCI NIEMCÓW
Jürgen Habermas Wyciągać naukę z historii?
Heinrich A. Winkler Demokracja postnarodowa?
Gerd Koenen Po komunizmie
Joachim Gauck Rytuał antyfaszystów
Stéphane Courtois, Ernst Nolte Czy komunizm równa się nazizmowi?
ŚWIADKOWIE XX WIEKU
Hans-Georg Gadamer, Filozof i świadek stulecia
Sebastian i Marion Kleinschmidt
Gert Mattenklott Sto lat Jüngera
Heide Gerstenberger Nade wszystko Jestem Niemcem
Victor Klemperer Chwast w raju. Z dzienników 1945-1959
WĘZŁY POLSKO-NIEMIECKIE
Leszek Szaruga Niemiecka promocja
KORESPONDENCJA
Jan Bürger Czytanie w czasach kłamstw o kulturze
ROZMOWA
Wojciech P. Duda, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Hubert Orłowski, Robert Trąba, Lekcje niemieckiego
KONTERFEKT
Emanuela Danielewicz, Basil Kerski Esej fotograficzny
CZASOPISMA
Piotr Buras Literaturen – nowy nawigator
KSIĄŻKI
Robert Traba Spór o pamięć
Włodzimierz Borodziej, Hans Lemberg Niemcy w Polsce
Andreas Lawaty Cztery tomy
Krzysztof Muller Od Schillera do Süsskinda
Marek A. Cichocki Seria niemiecka
DO REDAKCJI
Dymitr Zankiewicz Zemsta? Ofiar?

Opis

Numer 49 Przeglądu Politycznego wydany w 2001 roku.