fbpx

PP 45/2000

Stanisław Walkowiak Tryumf materializmu
IDEE
Gustaw Herling-Grudziński Moje podwójne życie pisarza
Gustaw Herling-Grudziński,Basil Kerski Odpowiedzialność literatury
OBRACHUNKI Z KOMUNIZMEM
Jerzy Jedlicki Supeł Walickiego
POSTAWY POLSKIE
Roman Wapiński Gdzie chcemy być?
Bogusław Jackowski Dyżurny Sokrates
GLOBALIZACJA
Witold Gadomski Katastrofa w cudownym świeci
KONIEC WIEKU
Andrzej Mencwel Wiek dwudziesty – kolejne przybliżenie
POLEMIKI
Alain Besançon Czy Rosja należy do Europy?
Martin Malia Odpowiedź
PODRÓŻE
Andrzej St. Kowalczyk Labirynt, palimpsest
Jerzy Stempowski Dziennik podróży
Horst Bienek Barak Niemcy
Aleksander Jurewicz Podróże w dzieciństwo
PERYGRYNACJE
Włodzimierz Paźniewski Eseje wędrowne
DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ
Janusz A. Majcherek Legenda i historia. „Solidarność”
Marcin Frybes, Patrick Michel Mitologie w upadku
Henryk Woźniakowski Dzielski – romantyk?
Bronisław Wildstein Dekomunizacja, której nie było (2)
Klaus Bachmann Strach bez końca
ZESZYT OSOBISTY
Paweł Śpiewak Wędrowania
KONTERFEKT
Maria Targońska,Kazimierz Nowosielski Ciekawość nieznanego
KONFRONTACJE
Janusz Popławski Muzyka niepoprawna politycznie
Mariusz Czubaj To Jest tylko rock’n’roll?
CZASOPISMA
Krzysztof Zastawny Porwałem Ganimedesa
OPINIE
Leszek Szaruga O Herlingu-Grudzińskim, inteligencji i poezji
KSIĄŻKI
Leszek Szaruga Dzienniki Jerzego Giedroycia
Zbigniew Żakiewicz Odkrywanie Bunina
Tadeusz Nyczek Listy z umarłych światów
Jerzy Szacki O nowoczesności narodu
Piotr Skórzyński Dylematy konserwatyzmu
Andrzej Pawelec Z teki korespondenta walczącego
Andrzej Szahaj Rozczarowanie
Krzysztof Müller Czeka na Wydawcę
Kwerendarz Wśród wydawców
DO REDAKCJI
Michał Stalski Kolumbowie

Opis

Numer 45 Przeglądu Politycznego wydany w 2000 roku.

Nakład wyczerpany.