fbpx

PP 32/1996

Gute Luise    Pawel Huelle
Zrozumieć Europę    Ralf Dahrendorf
Grupa Wyszehradzka    Andrzej Grajewski
SCENA POLITYCZNA 
Przed nowym spektaklem    Tomasz Żukowski
Bariery dalszych reform    Jan Szomburg
IDEE    
Twórczość przeciw samotności    Ewa Bieńkowska
POLSKA LOKALNA  
Społeczeństwo – państwo – rynek    Andrzej Rychard
Społeczeństwo obywatelskie    Jerzy Szacki
Republika obywateli?    Roman Wapiński
Nowa regionalizacja    Bohdan Jałowiecki
KORESPONDENCJE
Proklamacja niepodległości    Andrzej Morawski
Ulice przeszłości    Paweł Śpiewak
KONIEC WIEKU    
Między historią a polityką    Anna Wolff-Powęska
Trzy pamięci    Stephan Courtois Iza Chruślińska
94   Nasze stulecie    Imre Kertész
PORTRETY  
Malraux i demony działania    Nicola Chiaromonte
Heretyk i jego prawda    Elżbieta Wolicka
KONFRONTACJE    
Nasza Konstytucja    Stanisław Salmonowicz
KSIĄŻKI  
Wielką krwią Prusy płacono    Paweł Huelle
Truizmy, Oczywistości i proste prawdy    Marek Adamiec
Polityka wiary i polityka sceptycyzmu    Paweł Śpiewak
Archiwum „Kultury”    Marek Adamiec
PRZEGLĄD ZAGRANICZNY    
Historia kontra pamięć    Iza Chruślińska
Kuponowa prywatyzacja    Aureliusz M. Pędziwol

Opis

Numer 32 Przeglądu Politycznego wydany w 1996 roku.

Nakład wyczerpany.