fbpx

PP 26/1994

Dariusz Filar A jednak Wałęsa
Anna Wolff-Powęska Jesień Wiosny Ludów  
Golo Mann Adenauer  
Leszek Szaruga Lekcja realizmu politycznego  
Jacek Kurczewski Dylematy konstytucyjne 
JAKI KAPITALIZM?
Krzysztof Zagórski Ekonomia polityczna nadziei 
Janusz Lewandowski Czy demokracja lubi rynek  
Andrzej Rychard Ludzie i instytucje  
Lesław Paga Prawa jak z Biblii  
Włodzimierz Dyrka Wyzwanie i szansa  
NARODY I ICH GRANICE    
Zygmunt Bauman Od plemion do narodów 
Bronisław Geremek Tożsamość Europy Środkowej    
Piotr Wandycz  Mosty nad przeszłością    
Henryk Batowski Czy Austro-Węgry mogły przetrwać?    
Kazimierz Brakoniecki Święte miejsca    
Petr Prihoda Czesi Słowacy Niemcy  
Csaba Gy. Kiss Język który dzieli?    
Ernst-Wolfgang Böckenförde Naród    
KONIEC WIEKU     
Jacek Kochanowicz Wyścig  
Paweł Hertz Imiona tego stulecia    
TRADYCJA  
Benedetto Croce Zmierzch cywilizacji  
KONFRONTACJE     
Janusz Lewandowski Sztafeta liberałów i bunt mas    
Roman Wapiński Po zjeździe historyków    
KSIĄŻKI     
Ryszard Legutko Nie ulegać skrajnościom  
Józef Smaga Rosja i rewolucja    
Richard Pipes Nowe wyzwania 
Zbigniew Żakiewicz „Kultura” ma prawie pięćdziesiąt lat…  
Łukasz Chimiak Poszukiwanie korzeni            
PRZEGLĄD ZAGRANICZNY    
Julian Seretyński Podróże naddunajskie  
Andrzej Grajewski Europa narodów czy obywateli    

Opis

Numer 26 Przeglądu Politycznego wydany w 1994 roku.

Nakład wyczerpany.