fbpx

PP 19/20 1993

LIST STAREGO LIBERAŁA
Jacek Kurczewski O przyszłości demokracji polskiej
WOLNOŚĆ JAKO WYZWANIE
Paweł Śpiewak, Krzysztof Dorosz, Ireneusz Krzemiński, Donald Tusk Dyskusja o szansach liberalizmu w Polsce
EUROPEJSKIE DYLEMATY
Dariusz Filar Rok 1992 pozwolił zobaczyć, gdzie przebiegają linie podziału w procesie jednoczenia Europy.
KIEDY HISTROYCZNY PRZEŁOM?
Jan K. Bielecki Polska potrzebuje programu, który umożliwi jej pełne członkostwo we Wspólnocie Europejskiej
MIĘDZY ZACHODEM A SWOJSKOŚCIĄ
Waldemar Łazuga „Niebianie” i „doczesnicy” to w polskiej tradycji dwie, stale obecne postawy wobec Europy
EUROPEJSKI MAKWIAWELIZM
Anna Giza – Poleszczuk Rozważania nad stosunkiem Polaków do integracji europejskiej oparte na wynikach badań społecznych
SPÓR O LIBERALIZM
DOBRO WSPÓLNE A LIBERALIZM
Paweł Śpiewak Nie można zamykać liberalizmu w doktrynie wolnego rynku
SAMOKRYTYKA LIBERALNA
Bronisław  Łagowski Brak pozytywnej, ściśle politycznej koncepcji władzy jest poważną słabością liberalizmu.
CZY SILNA PREZYDENTURA JEST POTRZEBNA POLSCE?
Kazimierz M. Ujazdowski Argumenty, które przed dwoma laty przemawiały za silną prezydenturą, dziś nie wystarczają
TYLE PAŃSTWA, ILE POTRZEBA
Czy nowa konstytucja wzmocni państwo?
TRUDNE  LATA
Andrzej Urbański Polskę czeka jeszcze jeden wielki konflikt polityczny: o model, zakres i uprawnienia władzy.
OBYWATELE I ICH PARTIE
Seymour M. Lipset Demokracja potrzebuje silnych partii.
SZOK TERAŹNIEJSZOŚCI
Kazimierz Wóycicki Społeczeństwo potrzebuje nie tylko edukacji ekonomicznej, ale również edukacji obywatelskiej
KIEDY MÓWIĘ PAŃSTWO…
Jan M. Rokita Jaka jest kondycja polskiej administracji? Co wolno wojewodzie?
NOWA GEOPOLITYKA   
ZIMNA WOJNA I JEJ SPUŚCIZNA
Zbigniew Brzeziński Jaka przyszłość wyrasta z dziedzictwa zimnej wojny?
STANOWISKO    
ROSJA MIĘDZY ZACHODEM I WSCHODEM
Józef Lewandowski Rosyjskie dylematy w ujęciu XIX wiecznych liberałów Kluczewskiego i Milukowa.
KOŚCIÓŁ W EPOCE  PRZEMIAN
Mirosława Grabowska Jaka będzie pozycja Kościoła katolickiego w demokratycznej Polsce? Czy nastąpi gwałtowne załamanie religijności?
ROZDROŻA   EPOKI   PRZEMIAN
Józef Tischner  Wiara po komunizmie nie może być tą samą wiarą
KRAJOBRAZ   PO POTOPIE
Bohdan Cywiński Rozmowa z autorem „Rodowodów niepokornych” o tym, czy konflikt Kościół-państwo jest nieuchronny?
WARTOŚCI I ARGUMENTACJE
Jakub Karpiński Wspólne dla chrześcijaństwa i liberalizmu jest uznanie wolności za wartość.
IDEE
TRZY KONCEPCJE WOLNOŚCI
Michael Novak Wolność potrzebuje duchowego i intelektualnego oparcia.
GOSPODARKA
SFRUSTROWANE DZIECI REWOLUCJI
Jerzy Kropiwnicki Rozmowa z kierownikiem CUP o zagrożeniach społecznych procesu reform.
Kanapowa ścieżka modernizacji Rafał Grupiński; Miejsce Kościoła w życiu publicznym Aleksander Hall; Czy doktryna zwiększa bezpieczeństwo?
Jarosław Bratkiewicz; Wolnomularstwo Tadeusz Cegielski;
Notatnik laika Paweł Huelle; Narody i ich Europa Zbigniew Mikołejko;
Chichot Markiza Alina Chabior; Konrad Wallenrod, łajdactwa i transportery
opancerzone Marek Adamiec; Etyka katolicka i kapitalizm, K. K;
Aron i historia Z. M.; Model perwersyjny Jarosław Zadencki; Widmo rekomunizacji
Marek Całka; Przemiany katolicyzmu politycznego Zbigniew Mikołejko

Opis

Podwójny numer 19/20 Przeglądu Politycznego wydany w 1993 roku.

Nakład wyczerpany.