fbpx

PP 150/2018

20.00

Andrzej Leder Polaku, śnisz, a możesz się obudzić!
STANOWISKA
Jan Tokarski Koniec liberalizmu antypolitycznego
NIEPODLEGŁOŚĆ 1918 – 2018
Marcin Napiórkowski Mitologia niepodległości
BIOGRAFIA HERBERTA
Andrzej Franaszek, Krystyna i Stefan Chwinowie Jesteśmy stróżami naszych braci
IDEAŁ I PRAKTYKA
Jan Hartman Suwerenność a demokracja
WOJNA FRAKÓW Z KONTUSZAMI
Piotr Morawski Oświecenia nie było
POLSKA FORMA
Andrzej Mencwel Przedwiośnie czy Potop, albo co staram się zrobić
WYZWOLENIE
Piotr Augustyniak Wyspiański redivivus
Dariusz Kosiński Wyzwolenie 2018
Piotr Augustyniak W kościele zatrzymanej myśli
Michał Bohun Mitologia i publicystyka
Tomasz Kozak Między Heglem a Brzozowskim
Łukasz Kołoczek Ostatecznie nie ma wyzwolenia
CIORAN. METAFIZYKA JAKO POLITYKA
Jacek Gutorow Utracona cząstka. Cioran i poezja
Pierre-Yves Boisseau Przeistoczenie Ciorana
Alain Finkielkraut Cioran i jego sędzia
Michał Paweł Markowski Cioran: portret fanatyka
Emil Cioran Mój kraj
KSIĄŻKI
Szymon Wróbel Zbyteczność i konieczność rebelii w słowie
Jerzy Limon Spór o genezę wartości
Mikołaj Banaszkiewicz Dylematy reformowania Rosji

Opis

Numer 150 Przeglądu Politycznego wydany w październiku 2018.