fbpx

PP 138/2016

20.00

Jacek Hajduk Wszystkie wojny świata
WOLNOŚĆ I RZĄDY PRAWA
Jacek Kurczewski Postscriptum do „Listu starego liberała”
Janusz Grygieńć Demokracja i wola powszechna
DEMOKRACJA INACZEJ
Jan-Werner Müller To nie są demokracje nieliberalne
Andrzej Stasiuk Wykład salzburski
ODRĘBNA DROGA
Jan Tokarski Neomesjanizm nad Wisłą. W cieniu „Czarodziejskiej góry”
Łukasz Kołoczek Konserwatyzm skazany na postmodernizm
MITY NOWOCZESNOŚCI
Maciej Gloger Sienkiewicz i Tocqueville
Lidia Burska Poczciwy czarodziej, przewrotny gracz
Henryk Sienkiewicz Osady polskie w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki
ŚWIATY WYOBRAŻONE I RZECZYWISTE
Filip Biały Anglia wyobrażona i realna
Joachim Trenkner Niemcy bez cudzoziemców?
KTO JEST STRAŻNIKIEM KONSTYTUCJI?
Arkadiusz Górnisiewicz Spór o strażnika konstytucji. Przypadek weimarski: Hans Kelsen – Carl Schmitt
Hans Kelsen Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego
Carl Schmitt Strażnik konstytucji
Hans Kelsen Kto powinien być strażnikiem konstytucji?
Carl Schmitt Absolutyzm
Hans Kelsen O demokracji, jej istocie i wartości
Carl Schmitt Mieszczańskie państwo prawa. Weimarska demokracja konstytucyjna
BLASK REPUBLIKI, CIEŃ DYKTATURY
Ernst Cassirer Idea ustroju republikańskiego
Walter Laqueur Uczeni w opozycji
Małgorzata Szpakowska Czwarty świadek Apokalipsy
Karl Löwith Moje życie w Niemczech przed rokiem 1933 i potem
Carl Schmitt Dyktatura
Alfred Cobban Teoria dyktatury Carla Schmitta
Tomasz Wiśniewski Długie trwanie dyktatury
KSIĄŻKI
Marek Wilczyński Filozofia polityki jako nadzieja i marzenie
Leszek Szaruga Życie intymne i polityka

Brak w magazynie

Opis

Numer 138 Przeglądu Politycznego wydany w 2016 roku.