fbpx

PP 131/2015

20.00

Małgorzata Grzegorzewska Rozmowy z Shakespearem o milczeniu, miłości i miłosierdziu
PO WYBORACH PREZYDENCKICH
Leszek Koczanowicz Dylematy demokracji
EUROPA I JEJ NARODY
Krzysztof Pomian Europejskie rozdźwięki, europejska integracja
ÁGNES HELLER. MÓJ WIEK
Ágnes Heller, Waldemar Bulira Niczego nie żałuję
Ágnes Heller, Ferenc Fehér O świetności i zmierzchu uniwersalizmu radykalnego
Ágnes Heller Lukács i Święta Rodzina
Ágnes Heller Czy po Holokauście można pisać poezję?Komentarz do dictum Adorna
Ágnes Heller Decyzja jako wola lub jako wybór
JEDYNOŚĆ ZAGŁADY I HISTORIA
Jacek Surzyn Holokaust jako „wydarzenie”
POCIĄG DO LIZBONY
Zbigniew Kadłubek Fado. Piosenka o duszy
Włodzimierz Paźniewski Fado o Lizbonie
Christina Heine Teixeira W lizbońskiej poczekalni
MITY POPKULTURY
Łukasz Musiał Trylogia Bourne’a
POLSKIE TOŻSAMOŚCI
Andrzej Mencwel Kim są Polacy?
W. Burszta, D. Gawin, I. Grudzińska-Gross, Inga Iwasiów, Robert Kostro, Andrzej Walicki Polskość jako szansa i problem. Debata o tożsmościach polskich
TOŻSAMOŚĆ GÓRNEGO ŚLĄSKA
Michał Olszewski Górny Śląsk jako domowina
Zbigniew Kadłubek Dowód kosmologiczny na istnienie Górnoślązaka
MUZEUM ZIEMI OJCZYSTEJ
Alicja Knast Muzeum Śląskie. Sztuka wielu perspektyw
Sebastian Rosenbaum Ambiwalentne „Światło historii”
Robert Traba „Przeszłość to obcy kraj”. Dialogi pamięci z historią
GÓRNY ŚLĄSK JAKO PRZESTRZEŃ SPORU
Michał Olszewski, Sebastian Rosenbaum, Marcin Wiatr, Basil Kerski Śląskie tożsamości
Henryk Waniek Kto ty jesteś?
POWRÓT DO BRESŁAWIA
Wojciech Browarny Zadanie domowe. Na marginesie „Bresławia” Andrzeja Zawady
KSIĄŻKI
Piotr Morawski Republika reprodukcji
Leszek Żyliński Krajobrazy krwią gruntowane
Marcin Wiatr Świat Horsta Bienka, nasz świat
Krzysztof Jaskułowski W imię biało-czerwonego krzyża
Beata Giblak Biblioteka Ślężańska
LIST DO REDAKCJI
Marek Wilczyński Tout comprendre

Opis

Numer 131 Przeglądu Politycznego wydany w 2015 roku.