fbpx

PP 130/2015

20.00

Cezary Wodziński  Odyseusz błądnik
POŻEGNANIE GÜNTERA GRASSA (1927 – 2015)
Günter Grass Pan Kichot
ZACHÓD I ROSJA. IDEE
Sławomir Dębski Niezjednoczona Europa
Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża Potiomkinowski konserwatyzm
Andrzej Walicki Czy Władimir Putin może stać się ideowym przywódcą światowego konserwatyzmu?
Alain Besanςon Myślenie Putina
Piotr Czaadajew List filozoficzny
Janusz Dobieszewski Idee w Rosji
FENOMEN KNAUSGÅRDA
Łukasz Musiał Moja walka. Selfie K.O. Knausgårda z traumą w tle
WOJNA I POKÓJ
Jacek Hajduk Nad Ksenofontem
Leo Strauss „Anabaza” Ksenofonta
Hayden White Istota klasycyzmu
Jacek Gutorow Wittgenstein i koniec myślenia
Ewa Bieńkowska Paradoks historii. Nicola Chiaromonte, wojna i pokój
JEDYNOŚĆ ZAGŁADY I HISTORIA (2)
Jan P. Hudzik Teoria historii wobec wojny i Zagłady
CZY CIAŁO MA HISTORIĘ?
Piotr Morawski Ciało. Inna historia
RENESANS CZY KRES FILOZOFII
Jan Hartman Koniec filozofii, koniec polityki
Szymon Wróbel Co to jest historia filozofii?
KSIĄŻKI
Adam F. Kola Kryzys szansą dla Europy
Jacek Hajduk Powrót Ksenofonta
Marek Wilczyński O królu, poetach, paszkwilantach, szpiegach i teorii historiografii
Iza Chruślińska Odczytywanie miasta
LIST DO REDAKCJI
Andrzej Gniazdowski, Andrzej Kołakowski W odpowiedzi profesorowi Andrzejowi Walickiemu

Opis

Numer 130 Przeglądu Politycznego wydany w 2015 roku.