fbpx

DIALOG 125/2018

12.00

Panorama polsko-niemiecka

NAGRODA DIALOGU
„Nie wystarczy być solidarnym wśród swoich”
Rozmowa DIALOGU z arcybiskupem, profesorem Henrykiem Muszyńskim, laureatem Nagrody DIALOGU

POLSKA–NIEMCY
Jacek Lepiarz
„Róbmy swoje!“: Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich .

KATOWICE
Józef Krzyk
Katowice: Sukces zrodzony z porażki

Anna Chromik
Muzeum Śląskie: Wrażliwe miejsce pamięci

Alicja Knast
Górny Śląsk: Kultura a tożsamość regionalna

Sebastian Rosenbaum
Perspektywy: Śląskie krajobrazy z perspektywy Katowic

Marcin Wiatr
Śląski separatyzm: Trudna spuścizna Korfantego

POLITYKA
Jerzy Zajadło
Analiza: Niedemokratyczne państwo bezprawia

Fedor Ruhose
Stracony rok: Alternatywa dla Niemiec w Bundestagu

IDEE
Tomasz Kizwalter
Tożsamości: Naród polityczny czy etniczny?

Andreas R. Hofmann
Naród a prawicowy populizm: Kuba Guzik a nacjonalizm spod znaku „pełnej łodzi”.

Opis

Numer 125 Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w grudniu 2018 roku.