fbpx

DIALOG 103/2013

12.00

Panorama polsko-niemiecka
DZIEDZICTWO POLSKICH ŻYDÓW
Paweł Śpiewak Esej: Portret Janusza Korczaka
Rozmowa DIALOGU z pisarką Joanną Olczak-Ronikier o jej biografii Janusza Korczaka
Katarzyna Weintraub Yachad, razem: coraz więcej obywateli angażuje się w Polsce na rzecz opieki nad dziedzictwem kultury żydowskiej
Simon Broll Niechlubna przeszłość: „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego dzieli Polaków
EUROPA
Piotr Kosiewski Władcy i humaniści: Europejskie dziedzictwo Jagiellonów
Adam Krzemiński Ojczyzna naszych ojczyzn? Relacje między państwami narodowymi a Unią Europejską trzeba określić na nowo
Roman Daszczyński Nowe sąsiedztwo: Rosjanie z Obwodu Kaliningradzkiego mogą bez wiz podróżować do polskich regionów przygranicznych
ŚLĄSK
Marcin Wiatr Tożsamości: Spór wokół nowej wystawy Muzeum Śląskiego o Górnym Śląsku
Krzysztof Karwat W śląskim kotle wrze: Nowa debata na temat śląskiej historii
EDUKACJA
Arkadiusz Szczepański Więcej niż podręcznik: Deutsches Polen-Institut opublikował materiały na temat polskiego społeczeństwa
Rozmowa DIALOGU z Manfredem Mackiem, pracownikiem Deutsches Polen-Institut
LITERATURA
Leszek Szaruga Literackie dialogi: polsko-niemiecka korespondencja między autorami i tłumaczami

 

Opis

Numer 103 Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w 2013 roku.