Magazyn Polsko – Niemiecki DIALOG

logo_dialog_new

Od roku 1987 Magazyn Polsko - Niemiecki DIALOG jest wydawany przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. Od początku swego istnienia magazyn jest postrzegany jako agora relacji polsko-niemieckich w centrum Europy. Zarówno Niemcy, jak i Polacy mają na tym forum otrzymać szansę przedstawienia sąsiadom swoich politycznych poglądów oraz kulturowych doświadczeń, kształtować zrozumienie dla odmiennych punktów widzenia oraz formułować wspólne inicjatywy.
Pomysłodawcami (wtedy tylko niemieckojęzycznego) czasopisma były Towarzystwa Polsko-Niemieckie. Günter Filter i Adam Krzemiński byli redaktorami naczelnymi DIALOG-u do 1998 roku. Ich następcą został Basil Kerski, który do dzisiaj sprawuje również stanowisko dyrektora programowego Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.

Głównymi tematami magazynu są dyskusje i eseistyka dotyczące aktualnego politycznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz historia obu krajów. Polskim partnerem DIALOG-u jest gdański "Przegląd Polityczny". Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w 1993 roku DIALOG stał się czasopismem dwujęzycznym. Drugim strategicznym sponsorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

Polsko-niemiecki magazyn DIALOG w ostatnich latach został laureatem następujących prestiżowych nagród:

  • Nagrody im. Georga Dehio Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (2007)
  • Nagrody Specjalnej polsko-kanadyjskiej Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2007)
  • Nagrody Zjednoczenia 2009 Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego (2009)

Od 2005 roku wspólnie z zarządem i kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja czasopisma przyznaje Nagrodę DIALOGU za wybitne zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich.

DIALOG ukazuje się cztery razy w roku w nakładzie 8 000 egzemplarzy.

Redakcja:
Basil Kerski (Redaktor Naczelny), Wojciech Duda, Piotr Leszczyński, Piotr Mordel (Grafik), Monika Satizabal-Niemeyer, Sabine Stekel, Arkadiusz Szczepański

Strona internetowa redakcji w Berlinie: www.dialogmagazin.eu/

KONTAKT

redakcja@przegladpolityczny.pl - publikowanie i współpraca z redakcją Przeglądu Politycznego
dialog@przegladpolityczny.pl - publikowanie i współpraca z redakcją Magazynu DIALOG
kontakt@przegladpolityczny.pl - prenumerata i sklep internetowy

tel:(58)301 93 36

Skip to content