Redakcja:

duda
Wojciech Duda – redaktor naczelny wojciechduda@przegladpolityczny.pl
leszczynski
Piotr Leszczyński – wydawca, sekretarz redakcji piotrleszczynski@przegladpolityczny.pl
zaneta
Żaneta Majchrzak – finanse;
ja
Ada Nowacka – dystrybucja i marketing; prenumerata@przegladpolityczny.pl

Adres

Redakcja „Przeglądu Politycznego”

ul. Kotwiczników 20

80-881 Gdańsk

tel: (58)301 93 36

NIP: 5833007483

REGON: 220534731

redakcja@przegladpolityczny.pl