Źródła politycznych nieporozumień

Źródła politycznych nieporozumień

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 30/11/2017
16:00

Lokalizacja
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Kinowa


Dlaczego historia XX wieku tak przyćmiewa inne epoki historyczne?

Czy badania nad epoką nowożytną są politycznie aktualne? Gdzie tkwią problemy współczesnych napięć na tle historii między Polską, Rosją, Ukrainą, Białorusią i Litwą? Na pytania te odpowiedzą trzej historycy badający historię myśli politycznej i prawnej, a zarazem aktywni w życiu społecznym.

Podczas debaty zostanie zaprezentowana najnowsza publikacja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – tom studiów „O ziemię naszą, nie waszą”  pod redakcją Łukasza Adamskiego, poświęcony związkom między myślą polityczną a procesami narodowotwórczymi zachodzącymi w  Europie Środkowej i Wschodniej od XVI do XX wieku. W tomie swoje artykuły zamieściło wielu wybitnych historyków z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Uczestnicy debaty:

dr Łukasz Adamski – doktor historii, politolog specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie bieżącej sytuacji politycznej. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2006–2011 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 roku sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Publikował w czasopismach naukowych oraz w opiniotwórczej prasie, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” czy „Süddeutsche Zeitung”.Autor monografii: „Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków”, Warszawa 2011.

prof. Adam Bosiacki – profesor nauk prawnych, teoretyk i historyk prawa; dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dzieje ustroju i systemu prawnego Europy Środkowo‑Wschodniej, Rosji i ZSRR, historia administracji, dzieje myśli prawnej. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych  w tym : „Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917-1921”, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”; redaktor naukowy serii wydawniczej „Klasycy Myśli Prawnej”.

dr Hieronim Grala – historyk i dyplomata, pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Komisji „Polono-Russica” (tamże). Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii „Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww.” (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

dr Maciej Wyrwa –  historyk i wschodoznawca. Główny specjalista w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, koordynator m.in. projektu „Operacja polska” NKWD. Ofiary, dokumenty. Specjalizuje się w badaniach historii represji sowieckich wobec Polaków oraz problematyki pamięci historycznej. Autor „Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940”.

30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 16:00
Sala Kinowa, Zamek Królewski, Warszawa
Potwierdzenie przybycia: kolakowska@cprdip.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia