fbpx

Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone

Data/Czas
- 23/11/2020 - 24/11/2020
Całodniowe

Lokalizacja
Online


Konferencja naukowa: „Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone”
Organizacja: Instytut Badań Literackich PAN (Jacek Leociak, Adam Lipszyc, Monika Gromala, Piotr Sadzik) i Austriackie Forum Kultury w Warszawie

W tym roku przypada podwójna rocznica: pięćdziesięciolecie śmierci i stulecie urodzin Paula Celana (1920-1970) – jednego z najwybitniejszych poetów dwudziestego wieku. Od kilku lat w Polsce rośnie zainteresowanie jego twórczością. Pojawiło się wiele nowych propozycji jej odczytania, analiz i interpretacji.
Przyzwyczajeni do myślenia o poezji Celana jako o pełnej sprzeczności, a zarazem hermetycznej konstrukcji językowej, której niewypowiedzianym celem jest uzgodnienie pozycji podmiotu i języka po doświadczeniu Zagłady, chcemy zastanowić się, czy możliwy jest inny rodzaj myślenia o Celanie – o Celanie po Celanie. Innymi słowy: czy możemy wskazać na takie dyskursy, języki czy strategie artystyczne (na polu literatury i szeroko rozumianej wizualności), które w jakiś sposób fundowane są na charakterystycznym idiomie poety.

23-24.11.2020 (pon.-wt.)
Po polsku
Dalsze szczegóły w listopadzie na stronie  oraz na Facebooku.

Austriackie Forum Kultury