The Russian Revolution and the History of Ideas

The Russian Revolution and the History of Ideas

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 08/11/2017 - 10/11/2017
10:00 - 18:30

Lokalizacja
Pałac Staszica w Warszawie


Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN, zaprasza do udziału w konferencji THE RUSSIAN REVOLUTION AND THE HISTORY OF IDEAS, która odbędzie się w dniach 8-10 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie.

Środa, 8 listopad
Session I
THE ANATOMY OF THE REVOLUTION
Room 268, 3rd Floor
10:00 – 10:45
Владимир Кантор (Moscow State University): Революция как сон разума: тотальное понижение идей
10:45 – 11:00 coffee break
11:00 – 12:30 Marcin Król (ISNS UW): The Revolution as a Social Change; Natalia Danilkina (Dutch Research School of Philosophy): Russian Revolutions and Western Sociology
12:30 – 13:00 coffee break
13:00 – 14:30 Andrzej W. Nowak (IF UAM): “Revolution 1917” as an Object of (Non) Remembrance and the Decline of Universalism; Bartosz Wójcik (ISP PAN): From the Science of Logic to the Finland Station. Hegel, Lenin and Revolution
14:30 – 16:00 lunch break
Session II
FATE AND HISTORY
16:00 – 17:30 Andrzej Leder (IFiS PAN): The Revolutionary Subject in the Activity/Passivity Dimension Paraskevi Zacharia (Radboud Universiteit- Nijmegen): The October Revolution in Nikos Kazantzakis’
„Traveling: Russia” (Ταξιδεύοντας – Ρουσία)
17:30 – 18:00 coffee break
18:00 – 19:30 Dorota Jewdokimow (IK UAM): Jednostka w dziejach rewolucji. Przypadek Mariny Cwietajewej Bartłomiej Brzeziński (Fundacja „Barak Kultury”): Rewolucja w biografii i twórczości emigracyjnego teologa rosyjskiego Pawła Nikołajewicza Jewdokimowa

Czwartek, 9 listopad
Session III
FROM THE POLISH PERSPECTIVE
Room 232, 3rd Floor
10:00 – 10:45 Ludger Hagedorn (IWM): Kołakowski and the Spectre of Secularism
10:45 – 11:00 coffee break
11:00 – 12:30 Jacek Migasiński (IF UW): Ewolucja stanowiska Merleau-Ponty’ego wobec marksizmu jako bodziec do ewolucji poglądów polskich rewizjonistów Jan Krasicki (IF UWr): Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni
12:30 – 13:00 coffee break
13:00 – 14:30 Małgorzata Kowalska (IF UwB): Od Rewolucji francuskiej do komunistycznej. Wokół myśli Bronisława Baczki; Andrzej Waśkiewicz (IS UW): Jerzy Szacki – historyk myśli kontrrewolucyjnej
14:30 – 16:00 lunch break
16:00 – 17:30 Ryszard Sitek (Akademia Pomorska w Słupsku): Rosja-Polska-marksizm. Andrzeja Walickiego stawka na detotalitaryzację systemu; Katarzyna Kremplewska (IFiS PAN): A story of disillusionment: George Santayana’s views on the Russian Revolution and Communism
17:30 – 18:00 Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN): The Summing-up of the Project: “The Warsaw School of the History of Ideas and its Significance in the Polish Humanities”.

Piątek, 10 listopad
Session IV
THE HISTORIOSOPHY OF THE RUSSIAN REVOLUTION
Room 232, 3rd Floor
10:00 – 11:30 Сергей Хоружий (Russian Academy of Sciences): Этапы большого пути: 1917 как веха исторического упадка России Инга Юрьевна Матвеева (Russian State Institute of the Performing Arts): Лев Толстой и истоки русской революции: современный bзгляд
11:30 – 12:00 coffee break
12:00 – 12:45 Игорь Иванович Евлампиев (Saint Petersburg State University): Религиозное учение позднего Фихте как источник русского анархизма и идеи революции
12:45 – 13:30 Leszek Augustyn (IF UJ): Wstrząsy historii. Fenomenologia rewolucji na tle (szerszym) poglądów Lwa Karsawina
13:30 – 15:00 lunch break
15:00 – 16:30 Michał Bohun (IF UJ): Ojczyzna i wolność. Wojna światowa a rewolucja rosyjska w ujęciu Piotra Kropotkina; Marek Jedliński (IF UAM): Iluzje rewolucji – krytyka tradycjonalistyczna Pitirima Sorokina
16:30 – 16:45 coffee break
16:45 – 18:15 Sławomir Mazurek (IFiS PAN): Самоограничивающийся катастрофизм. Русская религиозная мысль и проблема революции как беспрецедентного зла; Janusz Dobieszewski (IF UW): Революционность русской революции
18:15 – 18:30 Summing-up and Conference Closure