Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę

Data/Czas
- 20/05/2019
15:00 - 16:30

Lokalizacja
Polski Instut Spraw Międzynarodowych


PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Wydawnictwo Sejmowe zapraszają na dyskusję panelową „Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę” organizowaną w związku z publikacją książki „Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936–1940). Biografia dyplomaty”. Leon Orłowski, ostatni przed wybuchem II wojny światowej poseł polski na Węgrzech, należy do tych mniej znanych postaci polskiej dyplomacji, choć w służbie zagranicznej przepracował niemal cały okres istnienia II Rzeczypospolitej . Prezentowana biografia Orłowskiego ukazuje go na szerokim tle wydarzeń których był nie tylko świadkiem, lecz także aktywnym uczestnikiem. Dotyczy to szczególnie roli, która przyszło mu odegrać w kształtowaniu stosunków polsko-węgierskich, m.in. w kwestii projektu wspólnej granicy między obu państwami, oraz jego postepowania jako posła w początkowym okresie wojny. Równie ciekawe są emigracyjne losy Orłowskiego w okresie powojennym, a także jego twórczość pisarska.

 

Uroczyste otwarcie prezentacji:

dr Sławomir Dębski, dyrektor PISM

 

PANELIŚCI: dr Paweł Pietrzyk (autor publikacji; Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych)

prof. Włodzimierz Borodziej (redaktor naczelny wydawanej przez PISM serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

dr Dušan Segeš (Słowacka Akademia Nauk, autor publikacji „Partnerzy czy petenci? Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej).

 

MODERACJA: Piotr Długołęcki (Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).

W trakcie spotkania zostanie wyemitowany kilkuminutowy film dokumentalny: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych czasu wojny – funkcje i zadania”

 

20 maja 2019 (poniedziałek) godz. 15:00-16:30

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1A w Warszawie

sala konferencyjna, I piętro

 

Język konferencji: polski. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie do dnia 17 Maja 2019 r. wysyłając maila na adres dobkowski@pism.pl W przypadku problemów prosimy o kontakt: dobkowski@pism.pl lub (22) 556 80 70/71. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.