Niepodległa 1918 – 1989 | Andrzej Friszke

Niepodległa 1918 – 1989 | Andrzej Friszke

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 04/12/2017
18:00

Lokalizacja
Ratusz Główny Miasta (Wielka Sala Wety)


Gdańskie debaty obywatelskie

„Dwie Polski – jak opisać nasze dzieje 1918- 2018”?

Kolejnym gościem w ramach cyklu spotkań gdańszczan będzie Andrzej Friszke, który porówna dzieje Polski z lat 1918-1939 oraz 1989-2018. Głownym założeniem tych spotkań jest otwarta formuła, dlatego też po godzinnym wykładzie prof. Friszke przewidziano czas na otwartą debatę uczestników spotkania prowadzoną przez redaktora Jerzego Sosnowskiego.

Gdańskie debaty mają upowszechniać wiedzę o najważniejszych problemach naszych dziejów najnowszych. Jak wiemy, nasze relacje z historią nie są łatwe, szczególnie dotyczy to historii II Rzeczpospolitej. Z jednej strony, patrzymy na jej losy poprzez legendę odzyskanej państwowości i wielkość Piłsudskiego. Z drugiej strony, zapominamy o utraconych szansach polskiej demokracji i zabójstwie prezydenta Narutowicza, o Berezie Kartuskiej i radykalizacji narodowej prawicy. Więcej w naszych spojrzeniach stereotypów i mitów niż historycznej prawdy. Dlatego jest tak ważne, aby usłyszeć, co myślą o tych problemach najwybitniejsi intelektualiści naszego kraju. Idzie przecież o to, by nie pozostawać we władzy przeszłości, lecz trzeźwo spoglądać na jej blaski i cienie. Przy czym taka wiedza może okazać się wprost bezcenna, gdy przychodzi nam mierzyć się z problemami naszych czasów. To najważniejsze cele Gdańskich Debat Obywatelskich

Nasz prelegent skupi się na węzłowych problemach dwóch polskich niepodległości, które znajdują swój wyraz w najważniejszych i przenikających się płaszczyznach społeczeństwa obywatelskiego: sferze życia publicznego oraz uniwersum prezentowanych przez społeczeństwo wartości. Profesor Friszke wyróżnił trzy problemy, tj. miejsce naszego kraju na arenie międzynarodowej, jego ustrój wewnętrzny oraz kwestie społeczne. Nierozwiązane przez 20 lat problemy II Rzeczpospolitej na tych płaszczyznach powróciły po 1989 r., ale z niecą inną głębią i niekiedy z inną siłą. Tak nakreślony szkic skłania do głębszych refleksji nad obecną sytuacją naszego kraju – mówi Wojciech Duda, naczelny PP.

Cykl spotkań w ramach Gdańskich Debat Obywatelskich pod hasłem „Polska! Polska! Ale jaka?” zainicjował Adam Michnik, kolejnymi gośćmi będą: Aleksander Hall,  Aleksander Smolar, Andrzej Leder, Marcin Napiórkowski, Wiesław Władyka, Krzysztof Czyżewski, Adam Szostkiewicz, Stefan Chwin, Krzysztof Pomian

WSTĘP BEZPŁATNY