Maciej Gdula w ECS

Maciej Gdula w ECS

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 27/03/2018
17:30

Lokalizacja
Europejskie Centrum Solidarności


Gdańskie Wykłady Solidarności 

Neoautorytaryzm i granice solidarności

Narasta przekonanie, że wyjaśnienia formułowane w odniesieniu do sukcesów partii podważających zasady liberalnej demokracji są niewystarczające. Partie te nie zawdzięczają swoich sukcesów ani ekonomicznej frustracji, ani socjotechnice ani wreszcie odwiecznemu nacjonalizmowi krajów Europy Środkowej. Wykład prezentował będzie interpretację rządów Prawa i Sprawiedliwości w kategoriach neoautorytaryzmu czyli specyficznej relacji miedzy liderem politycznym a jego publicznością i jednocześnie dramatu politycznego, jaki lider inscenizuje. W tym kontekście zadane zostaną pytania o dziedzictwo solidarności i szanse na jego obronę.

Dr hab. Maciej Roman Gdula – polski socjolog i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w teorii społecznej i w teorii polityki. Badacz polskiego systemu klasowego, komentator i publicysta, wykłada w Instytucie Socjologii UW, współpracownik Instytutu Studiów Zaawansowanych. Wydał m.in. „Trzy dyskursy miłosne” (2009), „Style życia i porządek klasowy” (2012, razem z Przemysławem Sadurą), „Oprogramowanie rzeczywistości społecznej” (2015), „Uspołecznienie i kompozycja” (2016), „Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty” (2017, razem z Michałem Sutowskim), „Nowy autorytaryzm” (2018). W 2017 roku był koordynatorem głośnego badania terenowego w jednym z miast powiatowych na Mazowszu. Raport z „Miastka” wg wielu socjologów uznany jest za pierwszą miarodajną diagnozę przyczyn zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku