Luter i filozofia

Luter i filozofia

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 28/09/2017 - 29/09/2017
Całodniowe

Lokalizacja
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Konferencja z okazji 500-lecia Reformacji

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na konferencję pt. „Marcin Luter i filozofia”.

Organizatorzy chcą zadać pytanie czy rzeczywiście Marcin Luter odrzucał pośrednictwo filozofii (zwłaszcza metafizyki), formułując tezy swojej teologii. Jeśli tak, to w jakim zakresie to czynił? Luter był przekonany, iż myślenie biblijne i refleksja filozoficzna istotnie się różnią i nie ma między nimi punktów wspólnych. Sądził, że treści objawione przez Ducha Świętego w zupełności wystarczają i chrześcijanin nie potrzebuje odwoływać się do myśli Arystotelesa czy Cycerona. Był fideistą, gdy sądził, że wiara jest przeciwna rozumowi. Ale z drugiej strony, sam przyznawał, że tworząc swoją teologię korzystał z narzędzi logiki. Czy zatem teologia miała wyłącznie charakter praktyczny, czy niosła również jakieś przesłanie teoretyczne związane z nową filozofią człowieka?

Konferencja będzie też okazją do zastanowienia się w jaki sposób luteranizm wpłynął w wieku XVI i XVII w Niemczech na rozwój filozofii i nauk humanistycznych. Czy był czynnikiem hamującym czy, przeciwnie, istotnym elementem wspomagającym późniejszy rozwój filozofii niemieckiej? Chcielibyśmy także przyjrzeć się filozoficznej recepcji dzieła Lutra (Heine, Hegel, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger), wpływowi scholastyki na Lutra (Gabriel Biel), kontekstowi apofatycznemu („Deus absconditus” w Wykładzie Listu do Rzymian, mistyka nadreńska i Theologia Deutsch) oraz filozoficznym założeniom i konsekwencjom teologicznej doktryny Lutra (theologia crucis, teologia stworzenia i zbawienia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2017 roku. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie wydarzenia oraz na facebooku.

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kwartalnik Kronos