Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji

Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 16/10/2017 - 17/10/2017
Całodniowe

Lokalizacja
Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego


Wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje

Okrągłe rocznice przełomowych wydarzeń zawsze skłaniały badaczy różnych dyscyplin do refleksji nad ich przyczynami i konsekwencjami. Bez wątpienia do takich zalicza się również rewolucja rosyjska. Dotychczas uwagę naukowców przykuwały zazwyczaj wewnętrzne aspekty procesów i wydarzeń, które doprowadziły do przeobrażenia Cesarstwa Rosyjskiego w Związek Sowiecki. Nie negując wagi tej problematyki, na konferencji organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostaną również poruszone takie zagadnienia jak: wpływ polityczny, społeczny, ideowy i kulturowy na Europę Środkową i Wschodnią, w tym Polskę, reakcja na rewolucję i jej recepcja w Europie Zachodniej, przebieg wydarzeń na prowincji rosyjskiej oraz na ziemiach współczesnej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, a także funkcjonowanie obrazu rewolucji w pamięci społeczeństw krajów byłego imperium rosyjskiego. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni wybitni znawcy tematyki z Austrii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Program

16 października

PANEL I: Spory współczesnej historiografii o wydarzeniach lat 1917 – 1921 w Rosji, Europie Środkowej i Wschodniej.

PANEL II: Rewolucja rosyjska a wstrząsy polityczne w Europie Środkowej.

PANEL III: Rosyjska rewolucja z perspektywyw regionalnej i narodowej.

17 października

PANEL IV: Rosyjska rewolucja w percepcji i reakcjach Europy.

PANEL V: Pamięć o rewolucji w krajach byłego cesarstwa rosyjskiego.

języki: polski, rosyjski, angielski

Szczegółowy program: Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia