II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE: Jaki kapitalizm? Jaka gospodarka?

Data/Czas
- 16/04/2019
18:00

Lokalizacja
Europejskie Centrum Solidarności


W rozmowie wezmą udział: prof. Dariusz Filar – ekonomista, prof. Anna Giza – socjolożka, prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka oraz Edwin Bendyk – publicysta.

Wiosenny cykl Gdańskich Debat Obywatelskich poświęcony będzie narodzinom III Rzeczpospolitej, a więc takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku. Każda z debat przyniesie również próbę odpowiedzi na pytanie o bilans wydarzeń 1989 z perspektywy dnia dzisiejszego. Gdańskie Debaty Obywatelskie rozpoczynają gdańskie obchody trzydziestolecia wolnej Polski. Ich inicjatorem był prezydent Paweł Adamowicz, który współtworzył również scenariusz wiosennego cyklu.

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI