Dialog w procesie tworzenia prawa

Dialog w procesie tworzenia prawa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 07/11/2017
11:00 - 13:30

Lokalizacja
Warszawa - Fundacja im. Stefana Batorego


Obywatelskie Forum Legislacji

Wstępem do rozmowy będzie przedstawienie wyników obserwacji procesu legislacyjnego ustaw, nad którymi rząd i parlament pracował w drugim roku swojej kadencji. Raport z obserwacji przygotowali członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji. Debata odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w godz. 11.00 – 13.30 w siedzibie Fundacji Batorego (Sapieżyńska 10a) w Warszawie.

O własnych doświadczeniach związanych z uczestnictwem w procesie konsultowania projektów aktów prawnych opowiedzą:

dr hab. prof. UW Jacek Męcina – dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego;

Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ – (do potwierdzenia);

Jakub Sokalski – radca prawny WWF Polska;

Barbara Surdykowska – ekspert NSZZ Solidarność  w Zespole Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego;

Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, sekretarz Rady Dialogu Społecznego.

Debatę poprowadzi –  red. Wojciech Szeląg.

 

Formulasz zgłoszeniowy (do 5 grudnia)


Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska akademickiego oraz profesjonalni lobbyści. Celem Forum są działania na rzecz poprawy jakości prawa, transparentności procesu jego stanowienia oraz poszerzenia partycypacji obywateli w tym procesie.